Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen tar över utredning om misstänkt olaga dataintrång hos SD

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 11:43 CEST

Utredningen om misstänkt dataintrång på Sverigedemokraternas webbplats flyttas i dag över från Polismyndigheten i Skåne till Säkerhetspolisen. Anledningen till det är att Säkerhetspolisen arbetar med att skydda Sveriges demokratiska system och medborgarnas fri- och rättigheter.

Säkerhetspolisen kommer att göra en IT-forensisk undersökning, men även vidta andra utredningsåtgärder. Vi samverkar med Rikskriminalpolisen och andra polismyndigheter.

Brottsrubriceringen är för närvarande olaga dataintrång, men den kan komma att ändras.

Under utredningen råder förundersökningssekretess. Därför kan vi inte ge någon ytterligare information för närvarande.

Misstänker en person att han eller hon har blivit utsatt för brott med anledning av att uppgifterna från Sverigedemokraterna publicerats på Internet, uppmanar vi den personen att göra en polisanmälan hos sin lokala polismyndighet. Kontaktinformation till de lokala polismyndigheterna finns på http://www.polisen.se/Kontakta-oss/Polismyndigheter/

Patrik Peter pressekreterare Tfn 010-568 79 00 E-post patrik.peter@sakerhetspolisen.se

Säkerhetspolisen förebygger och avslöjar brott mot rikets säkerhet, bekämpar terrorism och skyddar den centrala statsledningen. Syftet med verksamheten är att skydda det demokratiska systemet, medborgarnas fri- och rättigheter samt den nationella säkerheten. Säkerhetspolisens verksamhet är indelad i fem områden: kontraspionage, kontraterrorism, författningsskydd, säkerhetsskydd och personskydd.