Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen undersöker om olovlig underrättelseverksamhet har bedrivits i Sverige

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 09:54 CET

Efter kontakter mellan den amerikanska ambassaden i Stockholm och Säkerhetspolisen
under fredagen, har det bekräftats att ambassaden vidtagit övervakningsåtgärder av
liknande slag som nyligen uppdagats i Norge.
– Det är för tidigt att säga om det här handlar om olovlig underrättelseverksamhet
eller inte, säger Anders Thornberg, chef för Säkerhetspolisens avdelning för
säkerhetsåtgärder.

Det Säkerhetspolisen i dag vet är att det framför allt handlar om spaning i syfte att skydda den
amerikanska ambassaden och andra platser i Stockholm där ambassaden bedriver verksamhet.
Informationen har sedan sammanställts och skickats vidare till USA.

Omfattningen känner vi ännu inte till men verksamheten ska ha pågått sedan 2000. Den
har dessutom bedrivits utan att ambassaden informerat vare sig Justitiedepartementet,
Utrikesdepartementet, Säkerhetspolisen eller Polismyndigheten i Stockholms län.

– Vi har kontaktat chefsåklagare Thomas Lindstrand och jobbar nu vidare med att få fram
ytterligare information om olovlig underrättelseverksamhet har bedrivits, och om det finns
anledning för Åklagarmyndigheten att inleda förundersökning, säger Anders Thornberg.

För närvarande pågår ingen förundersökning.

Åsa Hedin, informationschef, tfn 010-568 79 00

Säkerhetspolisen förebygger och avslöjar brott mot rikets säkerhet, bekämpar terrorism och skyddar den centrala statsledningen. Syftet med verksamheten är att skydda det demokratiska systemet, medborgarnas fri- och rättigheter samt den nationella säkerheten. Säkerhetspolisens verksamhet är indelad i fem områden: kontraspionage, kontraterrorism, författningsskydd, säkerhetsskydd och personskydd.