Folk och Försvar

Säkerhetspolitisk konferens på Försvarshögskolan den 19 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 14:05 CEST

Den 19 oktober arrangerar Folk och Försvar tillsammans med vänsterpartiet en säkerhetspolitisk konferens. Olika sätt ”Att förebygga konflikter” kommer att diskuteras.

Talare är Krister Bringéus från svenska OSSE-representationen i Wien, Lena Larsson från Folke Bernadotteakademin, Sophia Ivarsson från Försvarshögskolan, Jan-Gunnar Isberg från Försvarsmakten samt partiordförande Lars Ohly (v) och Berit Jóhannesson (v).

Tid: Onsdagen den 19 oktober kl. 09:00-13:40
Plats: Sverigesalen, Försvarshögskolan

För mer information, vänligen kontakta Mikaela Rönnebrink, Folk och Försvar, tel: 08-613 48 53 eller 070-433 01 40, e-post: mikaela.ronnebrink@folkochforsvar.se


P R O G R A M

”Att förebygga konflikter”

09.00 Välkomsthälsning
Rektor Henrik Landerholm, Försvarshögskolan

Inledning
Partiordförande Lars Ohly, Vänsterpartiet
Generalsekreterare Lars Ekeman, Folk och Försvar

09.10 Förebyggande åtgärder - den civila dimensionen
Riksdagsledamot Berit Jóhannesson (v)

09.20 Förebyggande fredsarbete
Ambassadör Krister Bringéus, svenska OSSE-representationen i Wien
Inkl. frågestund

10.20 Sri Lanka - att mäkla fred med civila medel
Utbildnings- och projektledare Lena Larsson, Folke Bernadotteakademin
Inkl. frågestund

11.00 Kaffe med smörgås

11.20 Genusperspektiv på konfliktprevention
Forskare Sophia Ivarsson, Försvarshögskolan
Inkl. frågestund

12.00 Kongo – att framtvinga fred med militära medel
Brigadgeneral Jan-Gunnar Isberg, Försvarsmakten
Inkl. frågestund

13.00 Att förebygga konflikter, hur gör vi det bäst? Paneldiskussion
Partiordförande Lars Ohly (v) med flera
Inkl. frågestund

13.40 Konferensen avslutas