Folk och Försvar

Säkerhetspolitisk studentkonferens i Luleå

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 16:46 CET

Annicka Engblom från Förvarsutskottet är en av talarna när Folk och Försvar i samarbete med Luleå Tekniska Universitet onsdag den 17 november anordnar en säkerhetspolitisk studentkonferens.

På vilka sätt kan kamp över resurser bidra till att orsaka konflikter? Kan strävan efter resurser också bidra till stabilitet och samarbete?

Folk och Försvar anordnar i samarbete med Luleå Tekniska Universitet onsdag den 17 november en säkerhetspolitisk studentkonferens under rubriken "Kampen om resurserna - Konfliktorsaker i en globaliserad värld".

Talare är Staffan Riben, ordförande, Nätverket Olja & Gas samt f.d. VD Svenska Statoil, Annicka Engblom (M), ledamot i Försvarsutskottet, Lasse Krantz från Sida och Alexander Atarodi vid Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI).

Datum: 17 november 2010
Tid: 09.00-15.00
Plats: Luleå Tekniska Universitet, sal A109

Varmt välkomna!
Folk och Försvar är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska riksorganisationer.
Vår uppgift är att främja en bred debatt genom att vara en kunskapsplattform och en arena där olika åsikter om försvar och säkerhetspolitik möts.
Folk och Försvar anordnar seminarier och studentkonferenser och gör varje år minst två studieresor utomlands. Vårt viktigaste arrangemang är den årliga rikskonferensen som är en av de mest betydelsefulla arenorna för dagens försvars- och säkerhetspolitiska debatt.
Vi ger ut tidskriften Folk och Försvar som vänder sig till människor som är intresserade av den värld vi lever i och för hur vi ska kunna leva och överleva tillsammans.