Riksrevisionen

Säkerställ högskoleutbildningars anknytning till arbetslivet

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 09:11 CET

Variationerna är stora mellan olika utbildningsprogram när det gäller i vilken utsträckning studenterna får möjlighet att etablera kontakter med arbetslivet. Det visar en granskning från Riksrevisionen.

Riksrevisionen har granskat de insatser som samtliga universitet och högskolor gör för att främja studenternas anställningsbarhet. En fördjupad analys har gjorts av Högskolan Kristianstad, Konstfack, Luleå tekniska universitet och Uppsala universitet. I granskningen ingår också regeringens och Högskoleverkets insatser.

Granskningen visar att tre av fyra lärosäten har formulerat övergripande mål och strategier för att främja studenternas anställningsbarhet, men att dessa sällan följs upp av lärosätesledningen.

Granskningen visar också att den arbetsmarknadsrelaterade information som blivande studenter får om olika högskoleutbildningar är otillräcklig. Skillnaderna är stora mellan olika högskoleutbildningar när det gäller att erbjuda till exempel praktik, gästföreläsningar och studiebesök, samt möjligheter för studenterna att utveckla bland annat sin kommunikationsförmåga.

– I många utbildningsprogram har arbetslivsanknytning inte säkerställts. Det saknas rutiner för att på ett systematiskt sätt förbereda studenterna för det arbetsliv som väntar efter utbildningen, säger riksrevisor Eva Lindström.

Bakgrund:
Staten avsätter årligen cirka 20 miljarder kronor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den 1 januari 2007 infördes en ny utbildnings- och examensstruktur för svensk högre utbildning. Förändringen genomfördes mot bakgrund av Sveriges deltagande i den så kallade Bolognaprocessen där ett av tre övergripande mål är att främja studenternas anställningsbarhet. Universitet och högskolor ska enligt högskolelagen samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet. Lagen föreskriver också att utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska utveckla studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Rapporttitel: Studenternas anställningsbarhet – regeringens och högskolans insatser (RiR 2009:28)

Rapporten kan hämtas och beställas på www.riksrevisionen.se

Riksrevisor: Eva Lindström, 08-517 140 20
Projektmedlem: Emil Plisch, 08-517 142 56, 073-445 22 56

Pressekreterare: Martin Engman, 08-517 142 01, 073-445 22 01

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.