Layher AB

Säkert bygge resulterar i Sveriges modernaste bad

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 10:52 CEST

Upplands Väsby - april 2009

Under våren ska Upplands Väsbys badanläggning i Vilundaparken stå färdig. Anläggningen sägs bli unik i Mälardalsregionen med nöjen som rutschkanor, "fritt fall", en "strand", våg- och strömvirvlar i bassänger samt fontäner. På FN-dagen 2007 togs första spadtaget och i september förra året blev det taklagsfest, Layhers ställningar har stått för trygghet och säkerhet under byggets gång.

Kommunens byggledare Krister Nordlander, från WSP Management, har varit mycket nöjd över att tidplanen har hållits. Under hela projekteringen har miljöaspekter varit i fokus. Ett detaljerat miljöprogram har tagits fram. Det nya inomhusbadet ska minimera belastningen på miljön och samtidigt kunna erbjuda ett bra och hälsovänligt inomhusklimat, miljövänlig rening av badvattnet och effektiv energianvändning.

Specialkran krävdes

För att klara montaget av prefabricerade balkar, pelare och taksektioner krävdes en specialkran. De största balkarna väger 36 ton och är 32 meter långa. De ligger på de stödpelare som bär upp det stora bassängrummet. I badet, som räknas som Sveriges modernaste anläggning, kommer många olika typer av aktiviteter att finnas. Tanken är att flera olika behov ska tillgodoses, med allt från äventyrs- till rehab- och utbildningsbassänger.

Layher AB säljer och marknadsför ställningssystem, väderskydd samt scener och läktare i Sverige. Vi ingår i familjeägda Layher Group som har säljbolag i 32 länder och över 1200 anställda. Produktutveckling och tillverkning sker i egna fabriker i Tyskland. Vårt mål är att ge våra kunder Mer Möjligheter och bygga framgångsrika affärer. Våra produkter används främst inom byggsektorn, vid industriunderhåll och vid evenemang.