Livsmedelsverket

Säkert nötkött trots BSE-fall

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2006 13:02 CET

EU:s referenslaboratorium i Storbritannien har idag bekräftat att Sverige fått sitt första BSE-fall. Detta förändrar inte säkerheten för konsumenterna.

- De delar som visat sig kunna innehålla smittämnet tas bort på alla slakterier. Därför är nötköttet lika säkert att äta som tidigare, säger veterinäröverinspektör Lars Plym Forshell vid Livsmedelsverket.

Smittan upptäcktes för någon vecka sedan i den ordinarie provtagningen i samband med att en sjuk ko skulle destrueras. Jordbruksverket spärrade redan då den gård som kon kom ifrån.

Sedan länge har de vävnader i djuren som visats sig kunna innehålla smittoämnet prioner tagits bort på slakterierna. Dessa vävnader kallas specificerat riskmaterial, SRM. SRM avlägsnas på alla kor som slaktas för konsumtion inom EU och får varken användas till foder eller livsmedel.

Att Sverige har fått ett BSE-fall förändrar därför inte säkerheten för konsumenterna.

Ytterligare upplysningar: Lars Plym Forshell 018 – 17 55 82, 0709 - 24 55 82 eller Christoffer Sjölund 018 - 17 56 13, 0709 - 24 56 13

Läs också:
Frågor och svar om BSE - Livsmedelsverkets webbplats
Vad är SRM? Nyhetsartikel 29 dec 2005 Förändrad definition av specificerat riskmaterial (SRM) hos nöt
http://www.slv.se/templates/SLV_NewsPage.aspx?id=13130

Information finns även hos Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt.

Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala, tel: 018-175500