Säkra

Säkra byter VD

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2012 16:23 CET

Säkrakoncernen bestående av Säkra AB (moderbolag och servicebolag), Säkra Invest AB, Säkra Holding AB och Säkra Småföretag AB, byter VD per 2013-01-01.

Johan Törnhage som varit verksam inom Säkra under 3 år och sedan 2011-04-01 som VD frånträder sin befattning per 2012-12-31 och ersätts av Jan-Erik Engblom, mångårig delägare i Säkra Varberg, som tillförordnad VD.

Jan-Erik Engblom är livförmedlare och har under olika perioder varit engagerad i Säkra AB's centrala funktioner som styrelser, specialistgrupper etc. och är väl förtrogen med vår organisation.

Styrelsen i Säkra AB har nått en överenskommelse med Johan Törnhage efter diskussioner om bolagets drift och inriktning resulterande i att våra vägar skiljs. Johan Törnhage kvarstår som anställd under en övergångstid för att säkerställa bästa möjliga övergång.

Johan Törnhage säger i en kommentar att ”de år jag haft förmånen att arbeta inom Säkragruppen har varit de mest utvecklande hittills i karriären. Jag känner stolthet över mitt bidrag.”

Vi på Säkra önskar Johan Törnhage all framgång i kommande utmaningar i ny befattning.

Stockholm 2012-12-12

Kjell Johansson
Ordförande i Säkrabolagen

__________________________________

För ytterligare information kontakta:

Kjell Johansson
070-821 02 59
kjell.johansson@sakra.se

Säkra är en av Sveriges ledande och mest rikstäckande försäkringsförmedlarorganisationer med över 60 medlemsbolag och 200 medarbetare runt om i landet. Vi är verksamma inom alla försäkringsområden t ex: Liv & Pension, Företag & Industri, Sjö & Transport, Kredit, Gruppförsäkringar samt Finansiella tjänster.

Våra försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av Finansinspektionen och registrerade hos Bolagsverket. Säkra har dessutom en aktiv roll i branschorganisationen Sfm som bl a värnar om branschens professionalism och etik.