Säkra

Säkra har de mest nöjda företagskunderna

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2011 13:52 CET

Foto: Dan Coleman

Säkra erhåller högst kundnöjdhetsbetyg av försäkringsförmedlare på företagsmarknaden. Extra tydligt är detta inom områdena servicekvalitet och prisvärde visar Svenskt kvalitetsindex (SKI) 2011.

Enligt SKI har kunderna till försäkringsförmedlarna mycket höga förväntningar vilket gör det svårt att leva upp till kundernas förväntningar. Säkra får högst betyg inom både servicekvalitet och prisvärde. Det är inom dessa områden som Säkra gjort förbättringar sedan 2010.

Säkragruppens VD Johan Törnhage kommenterar resultatet:
- Det är oerhört glädjande att kunderna ger oss positiv återkoppling på Säkras utvecklingsarbete under det senaste året. Detta visar att Säkra är på rätt väg och att vår starka lokala förankring med professionella försäkringsförmedlare har god förståelse för kundernas behov. Kärnan i Säkras kunderbjudande - försäkringar för företagare av företagare -  är oerhört starkt och det ska vi bygga vidare på.

Säkra är en av Sveriges ledande och mest rikstäckande försäkringsförmedlarorganisationer med över 60 medlemsbolag och 200 medarbetare runt om i landet. Vi är verksamma inom alla försäkringsområden t ex: Liv & Pension, Företag & Industri, Sjö & Transport, Kredit, Gruppförsäkringar samt Finansiella tjänster.

Våra försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av Finansinspektionen och registrerade hos Bolagsverket. Säkra har dessutom en aktiv roll i branschorganisationen Sfm som bl a värnar om branschens professionalism och etik.