Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet

Säkra Norden i digital-TV!

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 15:34 CET

Hur skall de nordiska public service-kanalerna säkra sin plats i programutbudet när digital TV införs? Frågan har ställts av Anita Brodén (fp), svensk ledamot i Nordiska rådet, med anledning av en diskussion vid Nordiska rådets session för några veckor sedan om de problem för mottagning av grannlands - TV som övergången till digitala sändningar kan ge upphov till, inte minst i Finland.

Av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroths svar framgår att i Sverige, Finland och Danmark sker sändningar av public-servicekanalerna helt okodade också i det digitala marknätet och med samma sändningsteknik. Sändarnäten är uppbyggda så att sändningarna täcker hela det egna landet men också har ett visst oavsiktligt överspill till gränstrakterna i grannländerna.

Eftersom det digitala marknätet kommer att använda samma infrastruktur som de analoga marknäten är det troligt att ett visst överspill också kommer från de digitala nätverken i Norden.

Kulturministern delade engagemanget för möjligheten att ta del av grannländernas TV-sändningar och skulle noga följa övergången till digitala sändningar.