Botkyrka kommun

Säkra p-platser ska minska bilbrotten i Botkyrka

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 12:53 CEST

Certifiering av säkra p-platser har startats i Botkyrka kommun för att öka tryggheten och minska bilbrotten. Två bostadsrättsföreningar har redan hunnit certifiera sina parkeringsplatser.

Bostadsrättsföreningen Hagen i Segersjö och Botkyrkabyggens kvarter Hödersväg i Norsborg uppfyller de rätt tuffa kraven för säker parkering och har båda blivit certifierade.

Under hösten 2009 påbörjade Botkyrka kommun tillsammans med polisen ett arbete för att trygga och snygga till parkeringsplatser och parkeringshus. Snygga, välstädade och bra belysta parkeringar med god insyn minskar bilbrotten och ökar tryggheten.

Säkra parkeringsplatser är en del i arbetet inom grannsamverkan och grannstöd. Diskussioner förs även med centrumägare, fler bostadsföretag och andra större företag om att delta.

Villkor för certifiering
Det finns två checklistor för parkeringar. En för öppna parkeringar med eller utan anslutande radgarage och en för parkeringshus. Checklistan för öppna parkeringsplatser avser parkeringar med runt tjugo platser eller fler. För att parkeringsplatsen skall bli godkänd måste antalet "Ja" bland svaren i checklistan vara minst tre gånger fler än antalet "Nej".

Läs mer om Säkra parkeringsplatser och parkeringshus på Botkyrka kommuns hemsida

http://www.botkyrka.se/kommunochpolitik

under fliken "Trygghet och säkerhet"


För mer information kontakta gärna
beyron.ahxner@botkyrka.se, och

Beyron Ahxner, trygghetssamordnare Botkyrka kommun
08-530 611 66

Mats Backström, polisinspektör, Botkyrkapolisen
0709-13 71 94
mats.backstrom@polisen.se

 

 

 

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 80 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se