Time PR AB

Säkra verifierade våglösningar med krypterad dataöverföring

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 11:32 CET

Den nya digitala vågdisplayen DWS2103 från HBM kan enkelt ställas in och användas till vågar godkända för handel vilka uppfyller det nya europeiska mätinstrumentdirektivet (MID – Measuring Instruments Directive). Vågdisplayen fungerar med både analoga och digitala lastceller. För detta ändamål erbjuder HBM digitala lastceller av FIT-typ och analoga lastceller av AED-typ och digital givarelektronik. Detta gör det möjligt att använda både automatiska och icke-automatiska vägningsmaskiner. Den nya vågdisplayen är speciellt intressant för öppna system som arbetar med en PLC och standard fältbussar, eftersom dessa kan utvidgas mycket enkelt och kostnadseffektivt till en verifierad lösning för handel.

Det europeiska mätinstrumentdirektivet är sedan 2007 ratificerat i nationell tysk lag med en ändring i lagen om verifiering av vågar och mätsystem. Kraven inom området för vägningsteknik omfattar ett särskilt manipulationsskydd vid dataöverföringen, exempelvis från en lastcell till en displayenhet. Med DWS2103 vågdisplay, sker dataöverföringen med en krypteringsmetod, Advanced Encryption Standard (AES), som arbetar med en 256-bitars nyckel. Denna moderna krypteringsalgoritm uppfyller också kraven i WELMEC riktlinje 7.2. Manipulering under dataöverföringen förhindras därigenom så att vågens godkännande för handel alltid är säkerställd.

Den digitala signalöverföringen erbjuder även användaren ett antal andra fördelar. Data kan exempelvis även överföras trådlöst via ett WLAN. Samtidigt erhåller man en galvanisk separation. Dessutom behöver inte DWS2103 vågdisplay installeras i direkt närhet av den aktuella vågen. Denna digitala teknik öppnar även möjligheten till att hantera sina tillgångar på ett modernt sätt. Så kan till exempel information om de digitala lastcellerna automatiskt sändas vidare till ett överordnat styrsystem. På detta sätt bidrar ett tillståndsorienterat systemunderhåll på ett tidigt skede vilket bidrar till högre tillgänglighet av systemet.

Bild: Verifierade vågsystem kan realiseras mycket enkelt med DWS2103 digitala vågdisplay.

                                

För mer information, bilder och frågor, kontakta:

Andreas Wadensten, Time PR, e-post: andreas.wadensten@time.se, telefon: +46 709-77 90 90.

 

Om HBM

Alltsedan 1950 har HBM Group arbetat upp ett världsomspännande gott rykte i test- och mätbranschen. Det bygger på företagets tillförlitliga och exakta lösningar för omvandling och mätning i ett brett urval branscher. Som en världsledande teknik- och marknadsledare erbjuder företaget i dag produkter och tjänster över hela mätspektrat, från virtuell till fysisk testning. Bland produkterna återfinns såväl sensorer, instrument och datainsamlingssystem som programvara för test, analys och hållbarhetsprovning.

Mer information finns på www.hbm.com.