Konsumentverket

Säkrare att köpa elektronik över nätet inom EU

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 14:49 CEST

Granskningen, en så kallad ”sweep”, gjordes 2009 för att upptäcka problemföretag inom branschen. Fokus riktades på de fall där företag gav felaktig information om konsumentens rättigheter, där priser var felaktiga samt där kontaktinformation till företaget saknades.

Av de 369 företagen som ursprungligen granskades visade sig endast 163 (44 procent) följa gällande lagstiftning på området.

Men sedan dess har konsumentmyndigheter i respektive land arbetat för att få företagen att skärpa sig. Samtliga svenska företag som ingick i granskningen har rättat sig efter påpekanden från Konsumentverket. I andra länder har myndigheter tagit till sanktioner, som till exempel vitesutdömanden.

Granskningen har gett resultat. Av de 369 företagen följer i dag 310 (84 procent) lagen.

Arbetet med 2010 års sweep har inletts och fokuserar den här gången på online-försäljning av biljetter till konserter och sportevenemang. 414 webbplatser har granskats, varav 247 (60 procent) har flaggats för regelbrott. Konsumentmyndigheter i respektive land arbetar nu med att kontakta de företag som fastnat i sweepen.

Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. Konsumentverket finns i Karlstad där cirka 120 personer arbetar med konsumentfrågor av skiftande slag. Varor och tjänsters säkerhet, företagens reklam och avtalsvillkor, privatekonomi samt konsumentrelaterade handikapp- och miljöfrågor är några av våra områden. Vi utbildar också kommunernas konsumentvägledare, samhällsvägledare samt budget- och skuldrådgivare. Dessutom bevakar vi konsumenternas intressen inom EU. En annan central uppgift är att föra ut aktuell och relevant information till konsumenterna på vår webbplats www.konsumentverket.se.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering och ge alla lika möjligheter.