NCC AB

Säkrare huvudled mellan Uppsala - Östhammar

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2014 09:18 CEST

NCC bygger om en del av väg 288 mellan Uppsala och Östhammar för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet. 1,4 mil mellan Alunda och Hov breddas och får mitträcke. Länsvägen är en viktig förbindelse för Östhammar kommun. Trafikverkets order är värd 100 MSEK.

Den sex mil långa väg 288 är huvudstråket som förbinder Östhammars kommun med Uppsala och Mälardalen. Vägen är olycksdrabbad och i dåligt skick med många kurvor och dålig sikt.

– Vi breddar sträckan Alunda-Hov från åtta till 13 meter, bygger mitträcken och omväxlande dubbla körfält för mötesfri omkörning. När vårt arbete är klart i november 2015 förbättras både framkomlighet och trafiksäkerhet för många invånare, som är i behov av väg 288, säger Thomas Lidberg, avdelningschef, NCC Infra.

Idag är hastighetsbegränsningen mellan 70-80 kilometer i timme. Efter ombyggnaden höjs den till 100 kilometer i timmen.

Östhammar är den enda kommunen i Uppsala län som saknar spårbunden kollektivtrafik. Därför är väg 288 extra viktig för tillgängligheten och högst prioriterat av länets vägprojekt.

NCC bygger om 1,4 mil mellan Hov och Alunda, som är den andra av totalt fyra etapper för att förbättra väg 288. Arbetet startar under försommaren och framkomligheten begränsas tills det är klart i slutet av november 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Lidberg, avdelningschef, NCC Infra. Telefon 0500-44 79 20

Hedvig Elander, kommunikationsansvarig, NCC Construction, Sweden. Telefon 08-585 512 73 eller 070-978 66 83

NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press . NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2013 hade NCC AB en omsättning på 58 Mdr SEK och cirka 18 500 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.


NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2012 en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 18 000 anställda.NCC är verksamt inom hela värdekedjan när det gäller att skapa miljöer för arbete, boende och kommunikation.NCC utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion, såsom kross och asfalt, samt svarar för beläggning, drift och underhåll av vägar.NCC:s huvudsakliga verksamhet bedrivs i Norden. I Baltikum bygger NCC bostäder och hus. I Tyskland och S:t Petersburg bygger NCC främst bostäder. NCC:s vision är att vara det ledande företaget i utvecklingen av framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation.