Sveriges Ingenjörer

Säkrare kärnkraft och alternativ till streckkod ger ingenjörspriser

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 10:57 CEST

Två unga kvinnor, från Göteborg respektive Jönköping, är vinnarna när Sveriges Ingenjörer delar ur sammanlagt 50 000 kronor för utomordentliga examensarbeten.

 

Lilla Polhemspriset på 25 000 kronor för bästa examensarbete av civilingenjörer tilldelas Klara Insulander Björk för "Nuclear Design of a Thorium Fuelled Boiling Water Reactor" vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, institutionen för nukleär teknik. Hon har analyserat förutsättningarna för att i kärnkraftsreaktorer använda torium som bränsle, vilket kan avge mindre mängd långlivat radioaktivt avfall än uran och även "förbränna" (dvs oskadliggöra) vapenplutonium.

Klara Insulander Björk är född 1982 i Göteborg men bor nu i Oslo, där hon jobbar hos Thor Energy med utveckling av toriumbaserat kärnbränsle. Hon nås på +47 91 11 78 35.

 

Wimanska priset på 25 000 kronor för bästa examensarbete av högskole-ingenjörer tilldelas Martina Strand för "RFID - tillämpning och lönsamhet" vid Tekniska högskolan i Jönköping, inom ämnesområdet Industriell organisation och ekonomi. Hon har tagit fram förslag på alternativa och kostnadsbesparande system med RFID-teknik (radiofrekvens-identifiering, som till skillnad från streckkodssystem inte kräver fri sikt) i tillverkande företag.

Martina Strand är född 1979 i Jönköping, där hon nu också arbetar som gruppchef för administrationen på Ikeas distributionslager. Hon nås på telefon 073-672 50 29.

 

Bilder på pristagarna bifogas denna e-post. De kan även laddas ner från www.sverigesingenjorer.se

 

Både Lilla Polhemspriset och Wimanska priset delas ut 7 maj i Stockholm i samband med Teknikdagarna som Sveriges Ingenjörer arrangerar för att stimulera teknikintresset bland unga. Då utdelas även det stora Polhemspriset på 250 000 kr.

 

 

För mer information:

Patrik Björnström, sekreterare Lilla Polhemspriskommittén, 08-613 81 47

Olle Dahlberg, sekreterare Wimanska priskommittén, 08-613 81 09

Lasse Årling, pressekreterare, 070-329 80 08
Sveriges Ingenjörer bildades då Civilingenjörsförbundet och Ingenjörsförbundet gick samman 1/1 2007. Det är med sina 120 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerorganisationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se