Expertrådet Miljökompetens AB

Säkrare läkemedel med test på odlade stamceller

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 13:18 CEST

Stamceller kan styras att utvecklas till hjärtceller, och kan då användas för att testa nya läkemedel. Det är ett av forskningsframstegen som presenteras i morgon vid ESTIV2008, en internationell kongress om cellbaserade provrörstester, som hålls i Stockholm.

En vanlig orsak till att nya läkemedel stoppas sent under utvecklingen är att de rubbar hjärtats naturliga rytm. Hur läkemedlet påverkar hjärtats rytm kan testas på odlade hjärtceller. Hjärtceller som tagits vid hjärtoperationer eller provtagningar används, men endast mycket små mängder celler finns tillgängliga, och räcker inte till när tusentals potentiella läkemedel ska testas. Som ersättning används idag hjärtceller från t ex möss, råttor eller kaniner, men det ger inte helt säkra resultat på hur vi människor kommer att reagerar på läkemedlet.

Det svenska företaget Cellartis presenterar en lösning på den stora internationella konferensen ESTIV2008. Cellartis kan utveckla hjärtmuskelceller från mänskliga stamceller vilket ger en god tillgång på hjärtceller som kan användas för att säkerställa att nya läkemedel inte ger hjärtflimmer som biverkning.

Presentationen sker vid ett särskilt symposium arrangerat av Skandinaviska Celltoxikologiska Sällskapet, SSCT, kl 9-12, torsdagen den 25 september 2008

Human Embryonic Stem Cell derived cardiomyocytes for toxicity testing
Daniella Steel, Cellartis AB, Göteborg, Sweden, torsdagen 25 september 2008, 
kl 10.45-11.30

Mer på programmet vid ESTIV2008 under
TORSDAG 25 september 2008

Användning av stamceller för att förebygga fosterskador orsakade av kemikalier, kl 14-16
De sex forskare som föreläser använder stamceller för att forska om olika aspekter av reproduktion och fosterutveckling.

Cellmodeller för skador på organismer på land och i vatten, kl 16.30-18
Fem forskare berättar om sin forskning och utveckling av cellmodeller för att studera påverkan på miljön och på vattenlevande arter.

Officiellt öppnande av kongressen kl 19, med invigningstal av forskningsminister Lars Leijonborg.

Föreläsning av Professor Erik Walum kl 19.30. Erik Walum mottar på lördagskvällen Björn Ekwalls minnespris.

Hela programmet och mer information finns på www.estiv2008.org och på www.newsdesk.se/pressroom/expertradet

Intresserad av att delta och lyssna på föredragen och/eller intervjua forskare? Kontakta kongressens presskontakt
Karin Gabrielson Morton, 070-191 10 47
karin@estiv2008.org

ESTIV2008 ären internationell kongress där nya rön om cellbaserade tester för läkemedel, kemikalier och kosmetika presenteras. Närmare 300 forskare från hela världen deltar i kongressen. De kommerfrämst från universitet och från företag inom kemi-, läkemedels- och kosmetikaindustrin. Även svenska och utländska myndigheter finns representerade. Forskningsminister Lars Leijonborg inviger kongressen på torsdagskvällen.

Kongressen hålls på Djurönäsets konferenscentrum, Värmdö, den 25-28 september.

ESTIV2008 är den 15de kongressen om in vitro-toxikologi, och arrangeras av ESTIV (European Society of Toxicology In Vitro), SSCT (Scandinavian Society for Cell Toxicology)och Expertrådet AB.