IBS AB

Säkrare logistik motverkar spridningen av falska läkemedel

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 14:36 CET

Spridningen av falska läkemedel är ett av de största hoten mot läkemedelsindustrin och folkhälsan. Enligt WHO beräknas 8-10 procent av den medicin som säljs i världen vara förfalskad, och regionalt är siffrorna än mer chockerande och världsdelar som Sydamerika och Afrika särskilt utsatta. Problemet med falska läkemedel har vuxit sig till ett hot mot hälsan snarare än ekonomin. Distributionskedjan är komplex och förfalskningar smyger sig lätt in i leverantörsleden. Med en världsstandard för märkning och säkrare logistiklösningar kan dock företag motverka spridningen av piratkopior och öka kontrollen och spårbarheten av sina produkter.

I en artikel i The Pharmaceutical Technology Journal (nr 21, 2006) varnar Andre Grigjanis, Managing Director för IBS Pharma, för att allt öppnare gränser och ökande handel via internet medför att allt fler förfalskade läkemedel når Europa. Samtidigt kräver Europas åldrande befolkning en ökad tillgänglighet av läkemedel till lägre priser. De auktoriserade kanalerna har svårt att leva upp till efterfrågan, något som blev tydligt i fallet med fågelinfluensavaccinet Tamiflu.

Inger Näsman, direktör på Läkemedelsindustriföreningen, ser mycket allvarligt på att läkemedel distribueras utanför de gängse kanalerna.

– All illegal import av läkemedel utgör ett stort hot gällande patientsäkerheten. Patienter frestas att beställa receptbelagda läkemedel utan korrekt diagnos och riskerar att felaktiga preparat som kan ge mycket allvarliga, potentiellt invalidiserande, effekter på hälsan. Eftersom illegala preparat inte täcks av läkemedelsförsäkringen kan de enskilda individerna inte heller få ersättning vid en eventuell skada.

Distributörskedjan måste säkras
Som nyligen nämndes i en artikel i Läkartidningen (Krävs dödsfall för att vi ska agera mot falska läkemedel? 12.12.2006, Agneta Borgström) är ett av problemen med förfalskningarna den dåliga kontrollen i distributörskanalerna. Piratkopior kan lätt smyga sig in i den komplexa leverantörskedjan, och är svåra att skilja från de äkta. Ett sätt för företagen att öka kontrollen är nya förbättrade tekniska lösningar för paketering och märkning som även förbättrar spårbarheten hela distributionskedjan igenom.

Branschen behöver även IT-system som kan hantera och lagra mer information samt utföra allt mindre transaktioner. En säkrare logistik har även effektivitetsförtjänster och skulle hjälpa läkemedelsföretagen att beräkna tillgång, efterfrågan samt förenklar spårbarheten och returhanteringen av produkterna. Särskilt leverantörer behöver kunna sammanställa försäljningssiffror och generera bättre kontroll på produktens förlopp.

Hur ska produkterna märkas?
För att dessa system ska blir riktigt effektiva, måste myndigheter och auktoriteter inom läkemedelsbranschen reglera kraven på märkning. Alla produkter bör som minimum ha till exempel GTIN (Global Trade Item Number), bäst före-datum och serienummer. Då kan leverantörer, grossister, och apotek leverera rapporter enligt de nya regelverken med information om vem som lagt in informationen, var leveransen kommer ifrån och var den är på väg, datum och tid samt transaktionskod. Den här standarden är på väg att ta form och IBS är ett av de företag som utvecklar IT-system som hjälper företag att möta denna typ av regleringar.

– Innan den nya tekniken kan bli verklighet ligger det ett ansvar på stater och tillsynsmyndigheter att enas om en enhetlig princip för hur läkemedel bör märkas. En gemensam standard är en förutsättning för att säkerheten ska kunna höjas, säger Andre Grigjanis, Managing Director för IBS Pharma.

Automatisk identifiering
En idag utbredd standardteknik för auto-ID är streckkoden, som redan funnits i flera år. Dock rymmer inte de traditionella streckkoderna så mycket information som de skulle behöva. De senaste Data Matrix-koderna omfattar däremot hela teckenuppsättningar av ASCII och använder multipel kodning som tillåter upp till 2335 tecken. GIRP (den internationella sammanslutningen för företag som arbetar med läkemedelsdistribution i Europa), som håller konferens nu i januari 2006, rekommenderar användningen av Data Matrix-märkningen.

Den andra betydande tekniken för auto-ID är RFID. Den här teknologin blir allt mer accepterad och har en avsevärd potential inom den pharmaceutiska industrin. Runt år 2010 är det tänkt att RFID ska finnas tillgängligt och vara en fullt gångbar lösning för märkning för alla typer av produkter. Så snart som år 2007 kommer RFID gå att applicera på produkter som ofta drabbas av kopiering.

Idag är de flesta läkemedelsföretag involverade i avancerade pilotprojekt och testar en rad olika tekniker för märkning. Det är dock först när märkningen är fullt implementerad i hela leverantörskedjan som de kan räkna med stora kostnadsbesparingar, ökad exakthet, snabbhet och säker kontroll. Vinnarna är i första hand patienterna, och i andra hand de involverade företagen som på köpet investerar i väldesignade och integrerade leverantörssystem. Med ökad kontroll kan läkemedelsföretagen och leverantörerna bidra till att förbättra tillgänglighet av säkra licensierade mediciner och samtidigt motarbeta spridningen av falska läkemedel.

För mer information kontakta:

Andre Grigjanis, IBS
Telefon: +49 (40) 514 51 138
andre.grigjanis@ibsde.de

John Womack, Informationsdirektör IBS AB
Telefon: +46 627 24 99
Mobil: +46 70 678 24 99
john.womack@ibs.net


IBS AB, (XSSE: IBS B) är en ledande leverantör av affärssystem för hantering av varuförsörjning, kundrelationer och ekonomistyrning. IBS huvudsakliga fokus är på medelstora och stora distribuerande företag samt säljande och tillverkande företag inom internationella koncerner. IBS erbjuder branschlösningar för bl.a. läkemedelsdistribution, fordonsindustri, elektronik, papper, bokdistribution samt för ett antal andra nischer på lokal nivå.

Om André Grigjanis
André Grigjanis är vice vd för IBS Pharma. Med en bakgrund inom internationella IT-företag som IBM, har Grigjanis de senaste sex åren arbetat med affärsutveckling, affärsprocesser och distribution inom läkemedelsindustrin. Hans samlade erfarenhet har gett honom en gedigen insikt i läkemedelsbranschen och dess nuvarande och framtida behov. Som vice vd på IBS Pharma representerar han IBS-gruppen på möten och kongresser inom IFPW (international Federation of Pharmaceutical wholesalers) och GIRP (European Association of Pharmaceutical Full-line Wholesalers).