Swedish Rental Association

Säkrare på bygget med PSI

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2012 13:56 CEST

Nu kommer de nya säkerhetsbladen som ska ge säkrare hantering av maskiner ute på byggena. Det är maskinuthyrarnas branschorganisation SRA som står bakom den här massiva satsningen på bättre och säkrare arbetsmiljö.

– Säkerhetsbladen kommer på ett effektivt sätt att bidra till en bättre arbetsmiljö i hela byggbranschen, säger Johan Svedlund, ordförande i SRA, Swedish Rental Association.

I dag följer tjocka manualer med alla maskiner. Men få läser eller förstår allt som står i manualerna. Därför har SRA tagit fram ett enkelt och lättillgängligt blad med de viktigaste funktionerna och säkerhetsaspekterna. Detta så kallade PSI-blad (Personlig Säkerhets Info) ska följa med varje maskin som ett komplement till manualerna.

På det vikbara PSI-dokumentet i A4-storlek för till exempel motorsågar står det klart och tydligt att man ska ha skyddsbyxor, stövlar, handskar, hörselskydd och hjälm med visir samt hur man ska hantera sågen och vilken typ av bränsle som ska användas.
– Det här är ett viktigt säkerhetsarbete och det finns tydliga krav på arbetsplatserna på dokumentation och utbildning för den som ska använda maskinen, säger Johan Svedlund

Det är också viktigt att den här informationen finns på flera språk så att alla kan använda maskinerna på ett säkrare sätt. Totalt handlar det om 15 språk. Senare hoppas man också kunna skapa ett dokument som kan öppnas i mobiltelefonen.

– Det har varit ett mycket stort projekt att få igång säkerhetsbladet och branschen har samarbetat på ett mycket bra sätt, säger Johan Svedlund.

För mer information kontakta:
Johan Svedlund, ordförande SRA, johan.svedlund@skanska.se, 010-448 01 07
Leena Haabma Hintze, kanslichef SRA, leena.haabma@branschkansliet.se, 08-508 938 55

Följande filer finns att ladda ner:

Pressmeddelande i pdf-format

PSI testmaskin i pdf-format

Swedish Rental Association (SRA) är branschorganisationen för uthyrningsföretag. Våra medlemmar utför tjänster och hyr ut olika produkter - bygg- och anläggningsmaskiner, utrustning och flyttbara lokaler - till näringsliv, samhälle och privatpersoner. Vi samverkar för att utveckla rental som det hållbara, miljövänliga och effektiva alternativet. Våra medlemmar representerar merparten av landets professionella uthyrningsföretag på 250 platser i hela Sverige, se www.swedishrental.se.