SIS, Swedish Standards Institute

Säkrare personlig skyddsutrustning med CE-märkning och standarder

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 13:04 CEST

Standarder skyddar, förebygger personskador och räddar liv. På ett seminarium om säkrare ögon- och hörselskydd berättar SIS om kopplingen mellan standarder och
CE-märkning. Hur vet jag att en CE-märkt produkt är säker?

Det är viktigt att de skydd som säljs är säkra. SIS, Swedish Standards Institute arbetar med att ta fram standarder som säkrar skyddens kvalitet, funktion och säkerhet. Nu bjuder vi in till ett seminarium där vi beskriver kopplingen mellan de standarder som finns och olika typer av märkningar. Seminariet ska ge insyn i och kunskap om hur viktigt det är att produkter är märkta korrekt, att kunden vet vad märkningen står för, samt vilka fördelar detta ger företag och organisationer i deras vardagliga arbete.

– Det är viktigt att branschen förstår hur märkningen fungerar och hur den kan bidra till säkrare personlig skyddsutrustning. På seminariet berättar vi också hur standardiseringsarbetet fungerar och att alla företag och organisationer är välkomna att vara med och påverka arbetet, säger Katrin Bjerhag, projektassistent på SIS.

Förmiddagen ägnas åt föreläsningar om CE-märkning av produkter ur olika perspektiv. Under eftermiddagen talar experter om ögonskydd och hörselskydd. Dagen avslutas med diskussioner och frågestund.

Datum: 10 november, 2010
Tid: 09:45-16:00
Plats: van der Nootska palatset, Sankt Paulsgatan 21 i Stockholm

För ytterligare information, program och anmälan:
Katrin Bjerhag, projektassistent SIS, 08-555 521 04, katrin.bjerhag@sis.se
Erika Messing, pressansvarig SIS, 08-555 520 97, erika.messing@sis.se

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2009 MSEK 220 och har 180 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).