Vägverket

Säkrare rondeller

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2004 11:49 CEST

Rondellerna i Öjebyn, Piteå kommun, har nu byggts om. De tidigare cirka 15 centimeter höga granitkantstenarna har ersatts med 1-3 rader överkörningsbar gatsten. Genom åtgärden förhindras att däck förstörs vid eventuella överkörningar.

I våras träffades Vägverket och företrädare för den tunga trafiken. Detta sedan allt fler förare valt att ta Älvvägen genom Öjebyn. Något som skapat problem för de boende både ur miljö- som trafiksäkerhetssynpunkt. De oskyddade trafikanterna, framförallt barnen, har varit utsatt för stor fara

Cirkulationsplatserna i Öjebyn dimensionerades redan från början så att även timmertransporter gavs utrymme, och utan att tvingas upp på den överkörningsbara delen. Men den vassa kantstenen i utkant av infarterna till cirkulationsplatserna skapade osäkerhet hos förarna, som då i stor utsträckning valde att ta annan väg genom Öjebyn.

Med den nya stensättningen hoppas Vägverket att den tunga trafiken tar sitt ansvar och inte fortsätter ta omvägar utan nu väljer att färdas efter gamla E 4 genom Öjebyn och därmed respekterar de boendes oro.

När gamla E 4 smalnades av var det i syfte att uppnå en säkrare trafik. För att få smidigare och säkrare trafikflöde i korsningarna anlades cirkulationsplatser.
Cirkulationsplatser minskar inte antalet olyckor men skadorna blir lindrigare. Olyckor som frontalkrockar och kollisioner med vinkelrätt korsande fordon försvinner. Det främsta skälet till att allvarligare olyckor minskar är att hastigheterna är låga och att vinkeln mellan fordonens körriktningar är liten.
Framkomligheten i en cirkulationsplats är lika god som i en signalreglerad korsning och vid liten trafik behöver man sällan vänta på att köra vidare.