Vårdförbundet

Säkrare vård för färre vårdskador

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 16:48 CET

Vårdförbundet välkomnar regeringens lagrådsremiss om ett nytt regelverk för säker vård. Ett samlat och tydligt regelverk är nödvändigt för att minska vårdskadorna. Vårdförbundet delar uppfattning att patientsäkerhetsarbetet ska utgå från ett systemperspektiv, att det ska vara proaktivt, att patienter ska kunna medverka och att yrkesansvaret för vårdpersonalen ska vara kvar. Lagförslaget innebär också att arbetsgivarens viktiga ansvar för säkerheten lyfts fram.

- Säker vård är en mycket angelägen fråga för medlemmarna i Vårdförbundet och många är mycket engagerade i arbetet att göra vården säkrare, säger Lisbeth Löpare Johansson, vice ordförande Vårdförbundet. Noll tolerans mot vårdskador är ett av de prioriterade politiska målen vi arbetar med i förbundet.

Vården är en högriskverksamhet med behov av ett väl fungerande säkerhetssystem. Det måste finnas ett regelverk som effektivt stöttar ett systematiskt och proaktivt patientsäkerhetsarbete. Säkerhetstänkandet ska vara en naturlig och självklar del av vården. System, organisation, rutiner och vårdmiljö måste utformas så att de förhindrar misstag som leder till att patienten kommer till skada.

Väl fungerande kommunikation, dokumentation och IT-system är också viktiga förutsättningar för en säkrare vård. Avgörande för en säkrare vård är att ha fokus på hela vårdmiljön och få en förståelse för att alla delar i vårdmiljön är lika viktiga.

- Säkerhetsarbete ska inte bara vara fokuserat på redan inträffade händelser, utan behöver i allt större utsträckning rikta in sig på framtiden och hur incidenter undviks. Nu öppnas möjligheter för förändring. Om vården fortsätter att arbeta som vården alltid har gjort kommer vi fortsätta att ha de vårdskador vi har, säger Lisbeth Löpare Johansson.

För mer information, vänligen kontakta:

Lisbeth Löpare Johansson, vice ordförande Vårdförbundet: 070-567 44 66

Anna Kelfve, pressansvarig Vårdförbundet: 070-310 30 09
anna.kelfve@vardforbundet.se


Vårdförbundet är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund. Hos oss samlas cirka 110 000 medlemmar från fyra unika yrken - barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Samtliga legitimerade och med kunskaper och erfarenheter som garanterar en trygg och säker vård. Vår uppgift är att medverka till de bästa villkoren och skapa förutsättningar för varje medlem att utveckla sitt yrke och förbättra vården.

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, Box 3260, 103 65 Stockholm
08-14 77 00, presskontakt@vardforbundet.se, www.vardforbundet.se