Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet

Sälarna i Östersjön på EU:s agenda

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 09:36 CET

De nordiska länderna fäster EU:s uppmärksamhet vid gråsälsstammen i Östersjön. Nordiska ministerrådet önskar att EU-kommissionen och EU-parlamentet tar upp den aktuella frågan till behandling.

Ministerrådet hänvisar till en deklaration som de nordiska och baltiska fiskeri- och jordbruksministrarna godkände i slutet av år 2006. I den uttrycker ministrarna oro över att gråsälarna utgör ett allvarligt ekonomiskt hot mot kustfisket i vissa områden, bland annat i form av minskade fångster och förstörda fiskebragder.

I deklarationen understryks samtidigt att endast licenserad säljakt är tillåten i Östersjön. De nordiska och baltiska länderna tänker initiera en utredning om hur sälstammen borde förvaltas. Ministrarna vill också utreda hur sälar kunde användas i mer kommersiellt syfte och hur man kunde skapa en marknad för sälprodukter.

Gråsälarna i Östersjön är även i övrigt ett aktuellt tema inom det nordiska samarbetet i år. Bland annat planeras en stor sälkonferens i Finland i oktober.

De nordiska länderna har också delfinansierat en film om gråsälarna kring Östersjön. Filmen belyser sälens historiska betydelse och den rådande situationen. I filmen ger såväl medborgare, yrkesfiskare som myndigheter sin syn på sälfrågan. Målet är att filmen ska visas i de nordiska och baltiska länderna.

Fiskerirådgivare Ásmundur Guðjónsson
ag@norden.org
+45 3396 0255

Relaterade länkar

Det nordiska fiskerisamarbetet
http://www.norden.org/fisk/sk/index.asp?lang=1