Miljöpartiet Stockholms stad

Sälj inte ut allmännyttan

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2012 17:28 CET

Stockholms stad tre bostadsbolag - Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem - tar idag beslut om utförsäljning av cirka 2800 lägenheter. Miljöpartiets Daniel Helldén, oppositionsborgarråd och Yvonne Ruwaida, vice ordförande för Svenska Bostäder, riktar stark kritik mot förslaget.

- Med dagens utbredda bostadsbrist och den allt hårdare konkurrensen om bostäder som råder så är det oförsvarligt att fortsätta utförsäljningen av allmännyttan. Genom allmännyttan finns möjligheter för staden att styra hyresvillkoren så att nyinflyttade unga och arbetslösa kan få en bostad. Denna möjlighet minskar i och med försäljningen, säger Daniel Helldén (MP).

- Utförsäljningarna urholkar Stockholms möjligheter att ha en fungerande bostadsförsörjning. Bostadsbolagens ekonomi är mycket god och bolagen behöver inte sälja fastigheter för att kunna öka nyproduktionen. På dagens styrelsemöte fick vi inget svar på vad försäljningsintäkterna – 890 miljoner kr för svenska Bostäder för 1172 lägenheter – ska användas till eller vad varför man ska sälja ut all allmännytta i Hagsätra så att bara finns en hyresvärd kvar, säger Yvonne Ruwaida.

- Genom att sälja hela beståndet i en stadsdel till en annan aktör ökar inte på något sätt valfriheten i området för de boende. Snarare minskar den då möjligheten att söka bostäder i den attraktiva internkön försvinner, Säger Daniel Helldén (MP).

 För mer information kontakta:

Daniel Helldén, 076 122 96 07

eller

Yvonne Ruwaida, 073 315 49 59

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Hakim Belarbi
0761-22 96 57
hakim.belarbi@stockholm.se