Leventa AB

Sälj, sälj, sälj och bli flexibelt knivskarp med EQ

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2012 06:40 CEST

Säljyrket är ett av de äldsta och viktigaste i världen. Det speciella med säljare är i princip att det är den enda yrkesgruppen som ständigt mäts. I Sverige finns det idag uppskattningsvis 300 000 säljare vilket gör de till kanske den största yrkesgruppen på hela arbetsmarknaden. Kartlägg de mest framgångsrika säljarna på företaget bland annat genom en EQ-i test och använd profilen som en tydligare definierad utgångspunkt för vad som eftersöks hos nya säljkandidater.

Det är handelsmän och kvinnor som har byggt samhället och välståndet i Sverige och andra länder. Samtidigt som säljyrket är ett av de äldsta och viktigaste i världen är det också ett av de minst uppskattade. Men inget företag överlever om det inte lyckas sälja sina varor eller tjänster. Så hur ska då en säljare vara i sin EQ-profil för att faktiskt lyckas bli riktigt framgångsrik?

Steven Stein & Howard Book menar att det som utmärker en säljares EQ-faktorer är framför allt självförverkligande, självständighet och optimism. Ytterligare faktorer är självhävdelse, empati och realism. En framgångsrik säljare är den som ser sin potential och aktivt arbetar för att utveckla den, samt agerar självständigt med ett tydligt mål. Är du en säljare som ser positivt på framtiden, ditt nästa möte eller ett telefonsamtal så jobbar du med små steg i positiv säljprocess.
 
Henry Ford myntade uttrycket ”Oavsett om du tror att du kan lyckas eller inte så har du rätt”. Att kunna ha en optimistisk syn på dig själv och det du gör blir avgörande för om du kommer att lyckas. Om du samtidigt känner att det du gör är meningsfullt så är sannolikheten ännu större för att du blir framgångsrik. 

Säljare med hög EQ är ca 85% mer produktiva än de med genomsnittlig EQ. Så ta fram en EQ-i profil utifrån säljpersoner som är framgångsrika på ditt företag. Använd profilen som stöd för en tydligare definierad utgångspunkt för vad som eftersöks hos andra säljkandidater. Sannolikheten för framgång är nämligen hela 2.7 gånger högre om en individ passar bra in i EQ-profilen för yrket.

Leventa och Sällma startar nu kurser i Emotionell Intelligens. Genom att kombinera mentala kommunikationsverktyg med psykologisk kunskap erbjuder vi säljare, ingenjörer och tekniker möjligheten att vässa sin sociala förmåga ytterligare några nivåer.

I EQ-kurserna kommer vi att fokusera på tre av de viktigaste sociala kompetenserna:

  • Relationssfären
  • Anpassningssfären
  • Humörsfären

Genom att kunna förstå, ha koll på och kunna hantera de tre viktigaste kompetenserna kan vi snabbt hjälpa dig till bättre resultat på jobbet och i livet.

Kurstillfälle - Stockholm

11-12 september - 2012  - anmälan senast 31 augusti

Kurstillfälle - Stockholm

25-26 september - 2012  - anmälan senast 14 september

Vi kan ta 6 - 20 deltagare per kurstillfälle.

För mer information öppna denna länk. Om du vill ringa oss för anmälan så blir vi glada - eller varmt välkommen att kontakta Kinga.lundblad@leventa.se eller Mattias.strandberg@sallma.se per mail.
Vi gör även företagsinterna kurser i EQ både för säljare, ingenjörer och tekniker.

Leventa utvecklar starkare ledare, medarbetare och företag. Vi gör det bl.a. genom att skapa och förstärka er företagskultur och de gemensamma värderingar som håller ihop organisationen inifrån. Vi gör det genom att förbättra kommunikationen inom era processer, strategier och samarbeten. För just den bransch ni arbetar inom. Och vi gör det genom att ge er alla de verktyg ni behöver för framgång, kreativitet, arbetsglädje, motivation och gemenskap.