Ubik

Säljslarv sänker båtmässan?

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 14:06 CEST

Båtmässan i Göteborg uppvisade i år motsägelsefulla drag. Å
ena sidan kris på marknaden med svaga ekonomiska utsikter som skymmer sikten för båtspekulanter. Å andra sidan slogs det nya rekord i försäljning hos många utställare, trots färre antal besökare.

Nu visar det sig dessutom att hela 7 av 10 intresserade
båtköpare kan ha slarvats bort av utställarna.    

Undersökningen, gjord av konsultföretaget Idé & Information
i Göteborg, har tagit fasta på hur nyvunna kundkontakter följts upp av de
utställande företagens säljare en tid efteråt. Anmärkningsvärt är att endast
30 % av företagen tog chansen att kontakta en köpmogen kundkrets på nytt.

"Systematiska felhantering"

– Att någon enstaka försäljare kan missa är förståeligt, men här tycks det handla om systematisk felhantering när det gäller försäljningsteknik, säger projektledaren Gunnar Dehlfors om resultatet och fortsätter:  
– Alla vet att om en kund frågar efter pris så är det en mycket stark köpsignal. Men här har man missat kunder som till och med bett om att få bli kontaktade efter mässan.

Någon förklaring till missarna ges inte, men de indikerar att många av de mervärden som kan uppstå i de direkta kontakterna aldrig tas tillvara.

En möjlig, positiv tolkning är att båtfolket tillhör en bransch som står relativt opåverkad av det ekonomiska läget, och därför kan kosta på sig att låta kunderna på egen hand få höra av sig igen.

En elak tolkning är att säljarbetet förslöats i den långa, sköna högkonjunkturen.

För mer information.

Välkommen att kontakta Gunnar Dehlfors, VD Idé & Information AB, telefon:  0708-351659, e-post dehlfors@ioi.se, www.ioi.se

Om Idé & Information AB

Vi är en flexibel kommunikationsbyrå. Därför arbetar vi efter modellen faktabaserad kommunikation. Det innebär i korthet att vi först tar reda på hur just din verklighet ser ut – sedan kommer vi med en skräddarsydd idé. Inte tvärtom som tyvärr ofta är fallet.