Västtrafik

Säljstopp för 20-kortet och 10-resorskortet 18 maj

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2009 11:00 CEST

Den 18 maj lanserar Västtrafik kontoladdningen. En kontoresa innebär att man laddar Västtrafikkortet med pengar som man sedan reser för. I samband med lanseringen slutar Västtrafik att sälja 20-kortet. Även 10-resorskortet i Falköping försvinner.

Möjligheten att ladda Västtrafikkortet med pengar är en sedan länge efterfrågad pusselbit i Västtrafiks nya pris- och betalsystem för alla resor i Västra Götalandsregionen. I samband med detta försvinner alla rabatt- och värdekort, till exempel 20-kortet och 10-resorskortet, ut ur systemet. Möjligheten att betala för enstaka resor med ett kort finns kvar genom kontoladdningen där man laddar pengar på Västtrafikkortet. Från och med 18 maj kommer priserna för kontoresor att finnas i reseplaneraren på Västtrafiks hemsida.

Alternativ till 20-kortet
Den som idag reser med ett 20-kort kommer efter den 18 maj att ha två alternativ att välja mellan. För den som utnyttjar de flesta resorna på sitt 20-kort kommer en områdesladdning oftast vara det bästa och mest prisvärda alternativet. En områdesladdning ger rätt till ett obegränsat antal resor och kortet kan användas av flera personer med resebehov i din närhet. För den som reser mer sällan blir kontoladdningen det naturliga valet. - Vi vet att 20-kortet är en uppskattad produkt i Skaraborg och det känns tråkigt att vi i nuläget inte kan erbjuda ett likvärdigt alternativ. Samtidigt fortsätter vi att aktivt arbeta fram nya lösningar som ska passa olika typer av resande och gälla i hela Västtrafiks område, säger Ville Mark chef för marknadskommunikation på Västtrafik. 10-resorskortet i Falköping
10-resorskortet är en produkt som idag enbart finns i Falköpings stadstrafik och som har beställts och rabatteras av Falköpings kommun. Även detta kort försvinner den 18 maj. För den som idag reser med ett 10-resorskort blir det naturliga valet kontoladdningen. Fakta:
20-kortet:
Försäljningsstopp för 20-kortet sker den 18 maj. Resenärer kommer att kunna resa på sitt 20-kort till och med 14 juni. Därefter finns det möjlighet att lösa in återstående värde på kortet fram till och med den 31 augusti. Man kan antingen få tillbaka återstående värde i form av en kontoladdning på Västtrafikkortet eller som värdecheck. Däremot kan man inte få kontanter tillbaka. 20-kortet löses in i någon av Västtrafiks kundservicebutiker. Man kan även skicka kortet till Kundservice i Skövde tillsammans med en ifylld blankett som finns att hämta på Västtrafiks hemsida eller kan beställas på telefon 0771-41 43 00. 10-resorskortet: Försäljningsstopp för 10-resorskortet sker den 18 maj. Däremot kan kortet användas till och med 31 augusti. Kortet kommer inte att kunna lösas in.
För mer information:

Ville Mark, chef för marknadskommunikation, 0705-60 18 28

Västtrafiks presstjänst 0771- 41 43 99


Västtrafik finns till för alla som reser kollektivt i Västra Götaland. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Vi ägs av kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Huvudkontoret finns i Skövde och lokalkontor finns i Borås, Göteborg, Skövde och Vänersborg. Västtrafik har cirka 200 anställda och 6 500 förare kör för företaget. Varje dag görs en halv miljon resor med våra 2 300 fordon, vilket motsvarar 24 000 mil. VÄSTTRAFIK AB, Box 123, 541 23 Skövde. Besöksadress: Stationsgatan, Resecentrum. Tel: 0500-46 44 00 Fax: 0500-48 91 48. Styrelsens säte: Skövde, org.nr. 556558-5873, www.vasttrafik.se