Världsnaturfonden WWF

Sälkut hittad död i avelshägnet för gråsäl i Forsmark

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 17:11 CET

I februari föddes två kutar en hane och en hona -
inom Världsnaturfonden WWFs och Naturhistoriska
riksmuseets avelshägn för gråsäl i Forsmark.
I söndags observerades en av kutarna livlös i
strandkanten i hägnet. En av honorna var
där och puffade på den, men kuten var redan död.
En knapp timme senare när personal anlände till
hägnet sågs ingenting ovanligt. Den döda kuten
var borta.

- Efter två dagars noggranna undersökningar kan vi nu
konstatera att hankuten som föddes den 3 februari
av mamma Hilma är borta, säger projektledare
Anna Roos.

Dödsorsaken är okänd och kroppen har inte återfunnits,
endast ytterst små rester har hittills återfunnits.

- Det hela är mycket obehagligt och väldigt tragiskt,
säger Anna Roos. Jag hade hoppats att åtminstone
återfinna kroppen för att kunna fastställa dödsorsaken
men det har inte varit möjligt. Vi har bedrivit sälprojektet
i Forsmark sedan 1980 och har aldrig varit med om
något liknande tidigare.

Fakta: Projektet startade som ett experiment år 1980,
i ett samarbete mellan Naturhistoriska riksmuseet
och Världsnaturfonden WWF med stöd av Forsmarks
kraftgrupp, IL Recycling, SAS och Naturvårdsverket.

Syftet var att visa att gråsälar från Östersjön kan
reproducera sig även upp i hög ålder om bara födan
kommer från ett område med lägre miljögiftsbelastnig
(i detta fall Atlanten).

Många av de vilda gråsälarna i Östersjön var
under framför allt 1970-80-talen sjuka och sterila
på grund av höga miljögiftshalter i födan.
Kutarna i Forsmark har studerats i detalj av fem
studenter som registrerat sälarnas beteende
dygnet runt. Hanen, som nu är död, diade i tre
veckor. Honan, som föddes en dryg vecka senare
av Sälma, diade i två veckor. Bägge kutar är avvanda.


Bilder på sälarna finns hos WWF och Pressens Bild

För frågor ring: Anna Roos, projektledare Naturhistoriska
riksmuseet, 08-519 542 23 el 0708-96 63 85

Inger Näslund, marinbiolog WWF, 08-624 74 09,
070-105 30 57

Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 08-624 74 03,
070-629 10 77