Stiftelsen Skansen

Sällskapsliv på Skansen - Gunnar Turesson 17 oktober

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 14:04 CEST

Gunnar Turesson (1906-2001) föddes i Värmland och flyttade till Stockholm 1932 där han tidigt blev involverad i kretsen i Klara, och inledde under dessa år sina återkommande turnéer runt hela landet. Här presenteras han av sällskapet som ägnar sig åt att förmedla hans verk till eftervärlden.

Gunnar Turesson blev snabbt engagerad av dåvarande Radiotjänst vilket bidrog till att Turesson förankrade sin position som ”rikstrubadur” under 1940-talet. Tonsättningarna av samtida skalder blev grunden i hans begrepp litterära visor. Med åren blev visböckerna många och bland opublicerat material bör nämnas Hjalmar Gullbergs tragikomiska diktcykel ”Ensamstående bildad herre”. Det är det mest genomarbetade och sensibelt tonsatta litterära verk som Turesson någonsin gjorde och kan med rätta kallas den litterära visans mästerverk. År 1949 flyttade han tillbaka till Värmland och påbörjade ”Värmländska kulturtraditioner” som kom att omfatta hela 10 band.

Gunnar Turesson Sällskapet (GTS) bildades 2005 och har som mål att sprida kunskap om Gunnar Turessons livsgärning som tonsättare, lutsångare, författare och forskare. Främst har GTS en strävan att levandehålla visan som musikalisk/litterär tradition.

Sällskapsliv på Skansen äger rum i Ordenshuset Brofästet på söndagar i oktober kl 15.00 - 16.30. I höst presenteras Dan Andersson 3 oktober, Sonja Åkesson 10 oktober, Gunnar Turesson 17 oktober, Gustaf Fröding 24 oktober och Laura Fitinghoff 31 oktober.