LGP Telecom Holding AB

Sämre försäljning och resultat för LGP under andra kvartalet 2003

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2003 09:04 CEST

LGP Telecom Holding bedömer att nettoomsättningen under andra kvartalet 2003 kommer att uppgå till 500– 525 MSEK. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster bedöms bli en förlust på 50–60 MSEK.

Omstruktureringskostnader som en följd av samgåendet med Allgon bedöms, som tidigare aviserats, komma att uppgå till 60–65 MSEK, varav cirka 20 MSEK kommer att belasta andra kvartalet 2003.

Den låga försäljningen återspeglar den svaga efterfrågan hittills under året på infrastrukturprodukter för mobila nät.

Delårsrapporten för andra kvartalet publiceras den 11 juli 2003.

För mer information, kontakta:
Bengt Broman, CEO
Tel: 08-540 822 31
Mobil: 0705-70 10 30
E-post: bengt.broman@lgpallgon.com

Claes Silfverstolpe, CFO
Tel: 08-540 822 32
Mobile: 0708-98 83 45
E-post: claes.silfverstolpe@lgpallgon.com

LGP-koncernen består av två affärsområden: Telekom och Uppdragstillverkning. Affärsområde Telekom, som består av LGP:s telekomverksamhet och Allgon, utvecklar, tillverkar och marknadsför telekomprodukter som förbättrar radiotäckning, kapacitet och datahastighet i mobilkommunikationsnät över hela världen. Produktsortimentet omfattar antennsystem, täckningslösningar, basstationssystem och radiolänksystem.
Inom affärsområde Uppdragstillverkning är LGP-koncernen en, i sin nisch, ledande uppdragstillverkare av kvalificerade industrikomponenter.
Koncernen har cirka 1 500 anställda i 13 länder och en årlig omsättning om cirka 2,5 miljarder kronor. LGP är noterat på Attract 40-listan vid Stockholmsbörsen.