Elos

Sämre försäljning och resultat under andra kvartalet för Westergyllens affärsområde Elektronik.

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2003 13:41 CEST

I Westergyllens delårsrapport för första kvartalet 2003 gjordes bedömningen att koncernens resultat successivt skulle förbättras under resten av året. Utvecklingen under andra kvartalet inom framförallt affärsområdet Elektronik har varit svagare än förväntat. Westergyllens resultat efter finansnetto för det andra kvartalet bedöms därför bli sämre än resultatet för det första kvartalet som uppgick till -6,1 mkr.

Delårsrapport för andra kvartalet lämnas den 14 augusti 2003.

För ytterligare information kontakta:

Göran Brorsson, VD AB Westergyllen, tel 0511-34 53 15 eller 0705-11 78 60

Westergyllens verksamhet omfattar dels tillverkning och marknadsföring av produkter för industrin inom de två affärsområdena Elektronik och Verkstad/Teknik, dels tillverkning och marknadsföring av småhus inom affärsområdet Bygg/Miljö. För ytterligare information se "www.westergyllen.se".