Banverket

Sämre punktlighet till följd av vädret

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 11:16 CET


Punktligheten för järnvägstrafiken var under januari 78,9 procent, vilket innebär att 8 av 10 tåg ankom till sin slutstation i tid. Jämfört med i januari 2009 är det dock en tillbakagång med 12,3 procentenheter.

Under januari har den långvariga kalla väderleken i hela landet i kombination med stora snömängder orsakat stora problem för tågtrafiken.
– Under hela 2009 hade vi i en positiv trend i punktligheten som tyvärr bröts när vintervädret satte in i mitten av december, säger Tommy Jonsson, tjänsteförrättande chef för Banverkets Leveransdivision.

Banverket har tillsammans med trafikoperatörer och underentreprenörer gjort stora insatser för att hålla spår och perronger fria från snö och is. Under vissa perioder har upp emot 1400 personer arbetat med snöröjning i och omkring spåren, vilket är nära dubbelt så många som normalt. Trots att stora resurser har lagts på att hålla igång trafiken med extrainsatt underhållspersonal och höjd beredskap, har perioden inneburit en ovanligt hög andel störningar.

På flera platser, framför allt i storstadsregionerna där trafiken ligger nära sitt kapacitetstak, har Banverket under vissa perioder tvingats glesa ur trafiken för att klara av att snöröja växlar och spår mellan passerande tåg.
– Volymökningen inom järnvägen har varit enorm de senaste åren, och främst i Stockholm, Göteborg och Malmö är det oerhört trångt på spåren. När vi får ett sådant här väder betyder det att vi måste glesa ut trafiken för att hålla igång den, eftersom det är bättre att färre tåg går än att hela systemet står stilla, säger Tommy Jonsson.

Banverket arbetar intensivt tillsammans med järnvägsföretagen inom ramen för Kraftsamlingsprojekten i storstadsregionerna för att minska antalet förseningar på kortare sikt, något som redan gett goda resultat. Flera stora infrastrukturprojekt pågår dessutom i storstäderna, till exempel Citytunneln i Malmö och Citybanan i Stockholm, och det är projekt som på lång sikt ska bidra till en ökad kapacitet.

Uppdelat på persontrafik och godstrafik var ankomstpunktligheten, det vill säga andel tåg som ankom till sin slutstation inom fem minuter från avsatt tid, under månaden 84 procent för persontrafiken och 57,2 procent för godstrafiken.
– Det här är givetvis inte ett bra resultat och vi arbetar nu tillsammans med järnvägsföretagen med att ta vara på alla erfarenheter nu och inför kommande vintersäsonger, säger Tommy Jonsson.

Länk till månadsrapporten: http://banportalen.banverket.se/banportalen/templates/bvSubPage.aspx?id=575&epslanguage=SV&subject=351

Banverkets presstjänst
0774-410 910

Banverket är myndigheten som har det övergripande ansvaret för järnvägen. Vi lägger grunden för en säker, prisvärd och miljöanpassad järnvägstrafik, och utvecklar järnvägen med fokus på säkerhet och konkurrenskraft.