Skolmatens Vänner

Sämre resurser till förskolan

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 13:34 CEST

Bara sex av tio verksamhetschefer inom förskolan anser att man har tillräckliga resurser att servera barnen goda och näringsriktiga måltider. Det är en klar försämring sedan slutet av 1990-talet. Barnens möjligheter att deltaga i matlagningen har också försämrats.

Det är LUI Marknadsinformation som på uppdrag av SkolmatensVänner intervjuat nära 700 personer inom förskolan och skolan.

– Många förskolor arbetar med mycket knappa resurser, och situationen har inte förbättrats de senaste åren. Att så många chefer inom förskolan anser att de saknar möjligheter att ge barnen goda och näringsriktiga måltider är oroväckande.

– Goda kostvanor grundläggs tidigt, och i folkhälsoarbetet är förskolans måltidsverksamhet mycket viktig, kommenterar Annichen Kringstad i SkolmatensVänner.

SkolmatensVänner genomförde motsvarande undersökning i slutet av 1990-talet. Då ansåg åtta av tio verksamhetschefer att det fanns tillräckliga resurser.

Samma uppfattning råder bland köksansvariga, det vill säga de som arbetar direkt med måltiderna. Man har sämre resurser i dag. För åtta år sedan ansåg 80 procent att resurserna var tillräckliga. 2005 anser endast 56 procent att det finns tillräckliga resurser.

Barnens möjligheter att deltaga i matlagningen har också försämrats. Sju av tio köksansvariga uppger att barnen aldrig deltar i matlagningen. Och nästan fyra av tio uppger att barnen aldrig deltar i serveringen av maten.

Till redaktionen:
För mer information kontakta Annichen Kringstad, SkolmatensVänner, tel 08-787 57 45