City Dental

SÄNK PRISERNA PÅ TANDVÅRD

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2013 12:29 CET

Tandvård har blivit en klassfråga i Sverige och så borde det inte vara. Dålig munhälsa betyder försämrad livskvalité för många. Alla partier är överens om att fler borde ha ekonomisk möjlighet att gå till Tandläkaren, även de med låga inkomster. Men så har det inte blivit, vilket Riksrevisionsverket konstaterat i en rapport till Riksdagen.

20 % av medborgarna avstår att gå till tandläkare för att det är för dyrt. Den tandvårdsreform som Riksdagen genomförde har inte lett till de förbättringar som Riksdagen önskade.

Första året som det nya tandvårdssystemet fungerade fullt ut var 2009. Då var statens anslag 7.3 miljarder kronor. Så mycket var Riksdagen beredd att satsa på tandvården. Av dessa medel användes bara ca 5.5 miljarder kronor. Och så har det sett ut även under övriga år. Det betyder att ca 8 miljarder av de pengar Riksdagen ursprungligen avsatt inte har kommit till användning för en bättre tandhälsa. Hur kan våra politiker acceptera det när man har ambitioner fler människor ska få bättre munhälsa??

Riksrevisionen har granskat tandvårdsreformen och deras rapport visar att effekterna av reformen står helt i strid med den avsikt Riksdagen hade. Den har inte lett till att fler går till tandläkaren och inte heller att tandvården blivit billigare för de flesta.

Staten har utarbetat en riktprislista (referenspriser) för olika tandvårdsbehandlingar. Tandläkarna får betalt från Försäkringskassan efter riktprislistan. Mer än hälften av tandläkarna har ändå priser som är högre än referenspriset. De tandläkare som har priser som är lägre än referenspriset får inte samma ersättningän vad deras dyrare kollegor får. De får inte betalt efter Riktprislistan utan de ersätts bara för sitt lägre pris. Det är djup orättvist. Framförallt missgynnas de patienter som går till tandkliniker med låga priser eftersom försäkringskassan ger dem lägre ersättning för exakt samma behandling. Om alla tandläkare fick samma ersättning för samma tandvårdsbehandling, skulle priserna sänkas och priskonkurrensen gynnas. Det var Riksdagens avsikt när man genomförde reformen att konkurrensen inom tandvården skulle öka.

Riksrevisionsverket konstaterar att ”Referensprislistan har däremot inte fungerat som prispress, tvärt om finns det tecken på att referenspriserna driver på prisutvecklingen. Granskningen visar att när referenspriserna höjs, följer vårdgivarna efter och höjer sina priser. Referenspriserna riskerar därför att bilda ett golv i prissättningen.”

Det är dags nu att Riksdagen ändrar dagens system så att de skattepengar man avsatt till tandvård används fullt ut så att fler får råd att gå till tandläkaren. Lika viktigt är det att alla tandläkare får lika betalt för lika tandvårdsbehandling. Det gynnar patienter med låga inkomster.

Mattias Santesson

Grundare och VD för City Dental


City Dental startades i november 2005 och erbjuder sina kunder tandvård upp till halva priset i jämförelse med Folktandvårdens priser. Sedan starten har kliniken vuxit snabbt och idag är City Dental Sveriges största tandvårdsklinik. Priserna kan hållas låga tack vare stordrift, effektiva inköpsorganisationer samt långa öppettider. Grundare av City Dental är entreprenören Mattias Santesson.