Miljöpartiet Stockholms stad

Sänk rösträttsåldern till 16 år

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 15:28 CEST

Stockholm ska ge ungdomar mer inflytande. Deras visioner och drömmar ska bli en maktfaktor. Därför driver Miljöpartiet att Stockholm ska bli försökskommun för en sänkning av rösträttsåldern till 16 år i kommunval.

- Med sin kreativitet och nytänkande är unga stockholmare en stor och positiv kraft i vårt samhälle. En delaktighet i samhället stärker självkänslan och motverkar utanförskap och ohälsa, säger Emilia Hagberg (MP), gruppledare.

I enlighet med Barnkonventionen ska barn och unga i Stockholm ha ett verkligt medbestämmande i frågor som rör deras vardag och stadens framtida utveckling.

- Om man reser runt på skolor, fritidsgårdar, idrottsevenemang och träffar unga människor i deras vardag märker man att sextonåringar är lika mogna som någon annan grupp att rösta, säger Emilia Hagberg (MP).

Erfarenheterna från tyska delstater som har sänkt rösträttsåldern till 16 år talar sitt tydliga språk. De farhågor man hade slog inte in när man sänkte rösträttsåldern. Inga undersökningar har kunnat visa att de unga röstade precis som sina föräldrar eller för den delen precis tvärtemot sina föräldrar. Valdeltagandet ökade istället för att minska och inget tydde på att de yngsta var mer påverkbara av grupptryck än någon annan samhällsgrupp.