Fiskeriverket

Sänkning av torskransonen i Östersjön

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 16:39 CET

Ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2006:38) om fördelning av fiskemöjligheter av torsk i Östersjön under år 2007

Med hänsyn till rådande kvotsituation har Fiskeriverket beslutat att sänka ransonen av torsk i Östersjön från och med den 26 februari 2007. Av författning FIFS 2007:8 framgår de nya ransonerna per dräktighetsklass.

Läs mer i FIFS 2007:8
http://www.fiskeriverket.se/download/18.5994f41e110b6bbe5b680002483/2007-8-ev.pdf