Finansdepartementet

Sänkt arbetsgivaravgift för enmansföretag

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 10:24 CET

Enmansföretag som anställer en person får sänkt arbetsgivaravgift. Det föreslår regeringen i en proposition som lämnas till riksdagen i dag.

Propositionens förslag ger enmansföretag som inte har några anställda incitament att anställa en person.

Förslaget innebär att enmansföretag, som inte haft någon anställd sedan den 30 juni 2005 och som anställer en person, bara ska betala ålderspensionsavgiften, 10,21 procent. Övriga arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift och särskild löneskatt på förvärvsinkomst behöver alltså inte betalas.

En företagare kan få sänkt arbetsgivaravgift i maximalt tolv månader. Anställningen ska omfatta minst tre månader och en arbetstid på minst 20 timmar per vecka.

Regeringen och samarbetspartierna Vänsterpartiet och Miljöpartiet står bakom propositionen.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 juni 2006. Den gäller för ersättningar som betalas ut därefter och avser anställningar som inte påbörjats före den 1 januari 2006.

De nya reglerna ska gälla till och med den 31 december 2007.


Kontakt:
Anette Törnqvist
Pressekreterare
08-405 14 86
070-548 76 80
registrator@finance.ministry.se

Mikael Holmgren
Ämnesråd
08-405 57 18