Svensk Mjölk AB

Sänkt avkastning men större besättningar

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 08:00 CEST

För första gången sjunker medelavkastningen i kokontrollens årsresultat. Även antalet kor sjönk något, men framför allt har medelkoantalet ökat kraftigt till 58,2 kor.

Medelavkastningen för landets kokontrollbesättningar sjönk med 85 kilo ECM under det senaste kontrollåret. Det visar färsk statistik från Svensk Mjölk. Det är förmodligen första gången som detta händer.

- Så vitt jag vet har det inte hänt tidigare. Det finns flera orsaker till att avkastningen sänkts, bland annat det dåliga grovfoderåret 2007, säger Nils-Erik Larsson, ansvarig för kokontrollen vid Svensk Mjölk.

Antalet besättningar följer tidigare års minskningstakt, -445 besättningar eller -8,1 procent. Även antalet kor har minskat, men endast med 5 809 helårskor eller 1,9 procent till 292 334 st. Detta innebär att medelkoantalet i besättningarna har ökat med hela 3,6 kor till idag 58,2 kor.

Det finns också vissa positiva signaler för framtiden i årsresultatet. Trots det svagt minskade koantalet ökar semineringarna nämligen något:

- Det tyder på att man faktiskt siktar framåt och satsar långsiktigt. En seminering skördar man ju inte framgången av förrän om tre år, säger Nils-Erik Larsson.

Ungefär 85 procent av alla mjölkkor i Sverige finns registrerade i Svensk Mjölks databas Kokontrollen. Den fungerar som rådgivningsunderlag till mjölkproduktionen.

För mer information:

Nils-Erik Larsson: 070-252 26 20
Claes Henriksson, presschef: 0704-56 56 46