Vägverket

Sänkt däckstryck öppnar vägar

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 10:17 CET

Med CTI-systemet, Central tyre inflation, kan tunga fordon sänka trycket i däcken när de ska köra på vägar med dålig bärighet. Det ökar framkomligheten bland annat vid tjällossning och gör skogstransporterna effektivare. Vägverket har nu beslutat att tillåta att fordon med CTI får ha större last än vad som annars är tillåtet på en del vägar.

- Fordon utrustade med CTI-system och Vägverkets nya föreskrift innebär att bland annat skogsnäringen kan minska sina kostnader med minst 100 miljoner kronor årligen, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

CTI är ett system för att variera trycket i däcken under färd. Minskat tryck i däcken ger en ökad kontaktyta mellan däck och väg och därmed ett minskat marktryck. Tyngre fordon kan komma fram på vägar med mjukare underlag, till exempel under tjällossningen.

Vägverket har beslutat att tillåta fordon utrustade med CTI att köra med större last än vad som annars är tillåtet på många vägar som tillhör bärighetsklass 2 eller 3. Ett villkor är lägre hastighet - max 50 km/tim. Vidare ökar möjligheterna att ge dispens för transporter med CTI-fordon på vägar med tillfällig bärighetsnedsättning till följd av tjällossning.

Årligen transporteras cirka 70 miljoner kubikmeter skogsråvara från skogen till industrin. I dag tvingas skogsnäringen i vissa områden att utföra avverkning vintertid, då vägarna är tjälade. På andra platser väljer man att minska lasten för att på så sätt transportera råvaran till industrin. Men att köra med halvfulla lastbilar kostar pengar och medför ökade utsläpp.

- Virket kan nu transporteras effektivare till industrin. Det är samtidigt miljövänligare och lönsammare för företag och samhället., säger Vägverkets utvecklingschef Hans Rode.

CTI förbättrar dessutom arbetsmiljön för förarna genom minskade vibrationer och ökad dragkraft hos fordonen.

CTI-projektet, som ledde fram till föreskriften, är resultatet av ett samarbete mellan Skogforsk, skogsnäringen, transportörer, fordonstillverkare och Vägverket. Skogsindustriernas transportdirektör Staffan Thonfors har deltagit i utvecklingsarbetet. Han tror att många nu kommer att utrusta sina bilar med systemet.
– Alla inser fördelarna med det här, och det är därför väldigt bra att Vägverket agerat så snabbt med att förändra föreskriften efter att CTI-projektet avslutades.

Bilaga:
http://www20.vv.se/vvfs/pdf/2007nr003.pdf

Ytterligare information lämnas av
Utvecklingschef Hans Rode, Vägverkets huvudkontor Borlänge, tel 0243 – 759 52 eller 070 - 633 11 00
Projektledare Ulf Sjöde, Vägverket avdelningen Samhälle Borlänge, tel 0243 – 757 74 eller 070 - 377 57 74