Vägverket

Sänkt hastighet på väg 67 och 66 i vinter

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 10:43 CET

Fredagen den 31/10 sänks hastigheten på väg 67 sträckan Heby-Tärnsjö till 70 km/tim och på väg 66 sträckan Ramnäs-Brandbo till 90 km/tim. Hastighetssänkningarna gäller till den 15 mars nästa år och görs för att minska risken för olyckor i vinter.

Under 4 år har Vägverket Region Mälardalen prövat att sänka hastigheten vintertid på flera sträckor i regionen*. Försöken har utvärderats och det har visat sig att vinterhastigheter är ett lämpligt sätt att öka trafiksäkerheten på vissa vägar. De faktiska hastigheterna på försökssträckorna blev lägre och antalet olyckor samt antalet svårt skadade och döda i olyckor blev färre.

Av försökssträckorna har tre vägar valts ut, där hastigheten kommer att sänkas även i vinter:

Väg 67 Heby - Tärnsjö, ca 21 km. Hastigheten sänks från 90 till 70 km/tim.
Väg 66 Ramnäs - Brandbo, ca 25 km. Hastigheten sänks från 110 till 90 km/tim.
Väg 50 Laxbäcken (norr om Kopparberg) - gränsen mot Dalarna, ca 13 km. Hastigheten sänks från 90 till 70 km/tim.
- Vi har valt ut tre sträckor där vi vet att hastighetssänkningen ger positiva effekter på trafiksäkerheten, säger Rolf Åkerlund, projektledare på Vägverket Region Mälardalen. De utvalda vägarna är två 90-vägar med särskilt besvärligt vinterväglag och en 110-väg som saknar mittbarriär.

Beslutet om vinterhastighet gäller från den 31 oktober till den 15 mars. De nya hastigheterna kommer att märkas ut genom att skyltarna byts ut under fredagen.

Mer information och kartmaterial fritt för publicering finns på www.vv.se/aktuellt/index.htm

För mer information, kontakta Rolf Åkerlund, projektledare på Vägverket Region Mälardalen, telefon 016-15 70 39 eller 070-546 86 49.

*Vägverket Region Mälardalen innefattar Örebro, Västmanland, Uppsala och Södermanlands län.

Region Mälardalen