NCC AB

Sänkt konkurrensskadeavgift i Norge

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2014 14:31 CET

Tingsrätten i Norge meddelade idag en sänkning av konkurrensskadeavgiften som den norska konkurrensmyndigheten påförde NCC i samband med ett olagligt samarbete i Trøndelag. Tingsrätten sänkte avgiften från 150 MSEK till 43 MSEK.

NCC anser att domstolen saknade skäl att döma bolaget då det i detta fall handlar om en enskild person på NCC som ägnat sig åt olagligt samarbete med en konkurrent. Detta samarbete stred mot NCC:s samtliga instruktioner och riktlinjer för affärsverksamheten.

I och med sänkningen till 43 MSEK anser NCC att domstolen har tagit hänsyn till bolagets ståndpunkt i detta fall.

– Vi ska nu utvärdera domen mer ingående. Men noterar att tingsrätten tagit hänsyn till våra ståndpunkter, säger Håkan Broman, chefsjurist på NCC.

I april 2013 överklagade NCC Konkurransetilsynets konkurrensskadeavgift till tingsrätten för att få ett klargörande av vad NCC skulle kunna göra annorlunda för att förhindra det inträffade.

– Vi menar att NCC inte kunde förhindra denna överträdelse. Den inträffade trots NCC:s omfattande regelverk samt utbildning i affärsetik och konkurrensrätt, säger Håkan Broman.

Det rör sig om en enskild tidigare medarbetare som medvetet agerat i strid mot NCC:s värderingar och regler.

NCC har sedan tidigare reserverat ett erforderligt belopp.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Broman, chefsjurist NCC 070 398 36 64
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari, 2014 kl. 14.15.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2013  en omsättning på 58 Mdr SEK och 18 500 anställda.