Riksdagen

Sänkt moms på förköpta liftkort redan från december

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 16:33 CET

Skatteutskottet sade på tisdagen ja till regeringens förslag att sänka momsen på liftkort i skidliftar från 12 till 6 procent. Utskottet går dessutom ett steg längre och föreslår att den lägre momsen ska gälla även för liftkort som köps i december men börjar gälla nästa år.

Regeringen förslag i budgetpropositionen innebär att momsen på skidliftstransporter sänks till samma nivå som idrottstjänster och resor från den 1 januari 2007. Bakgrunden till skatteutskottets ändring är att en branschorganisation kontaktat utskottet och förklarat att regeringens förslag kan leda till praktiska problem.

Skatteutskottet gör sitt ställningstagande i ett yttrande till finansutskottet. Utskottet konstaterar att den nya, lägre momsen inte ska gälla för liftkort som kan användas både före och efter årsskiftet.

För mer information: Ring Ann-Catrin Bergman, föredragande i skatteutskottet, på telefon 08-786 42 18.
Skatteutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut: Onsdagen den 6 december. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument

* Regeringens proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007
* Skatteutskottets yttrande 2006/07:SkU1yMagnus Korkala
Informationsenheten, tfn 08-786 40 79, 020-349 000