Strategic Innovation AB

Sänkta energikostnader med 60% - nu som tjänst genom Strategic Innovation

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2013 11:34 CET

En besparingspotential på mellan 30-60% av energikostnaderna för IT är långt ifrån ovanlig och kan uppnås i de flesta organisationer. Rationaliseringsvinsten som reducerar överkapacitet, kan nu åstadkommas enklare genom den tjänst som lanserats av Strategic Innovation.

Från Strategic Innovations sida är vi mycket glada att vi redan kommit igång med kunder som nyttjar tjänsten och vi ser fler kunder som framöver kan dra fördel av det låga insteget, säger Thomas Cuénant, VD för Strategic Innovation. Vårt mål är att driva ned onödiga kostnader för energi och därigenom minska koldioxidpåverkan. Ur hållbarhetssynpunkt är det mycket viktiga mål för alla organisationer, fortsätter Thomas och tillägger; Inom Grön-IT och  energieffektivisering ligger enorma potentiella besparingar som kan frigöra kapital för investeringar i verksamheten. Vårt bidrag blir således både affärsmässigt och miljömässigt.

Strategic Innovation har siktet inställt på att bli den dominerande samarbetspartnern till företag och organisationer som ser fördelarna med minskad energiförbrukning, ökad kontroll och dokumenterbar miljöpåverkan. Förutom sänkta kostnader för energi och minskad koldioxidpåverkan får man en tjänst som kan kombinera mätdata mellan kontor, datacenter och fastighet. Vinsterna ligger framförallt i att det totala energiuttaget kan fördelas på individuella energibärare som kan åtgärdas var och en för sig. Det leder till att utrustning kan vara tillgänglig endast när den används och den kan sättas i viloläge under övrig tid. Med hjälp av den nya tjänsten kan man upptäcka, åtgärda och exakt mäta vinsterna av energieffektiviseringen. Tjänsten finns att beställa genom Strategic Innovation.

Referens länkar: www.strategicinnovation.se

För frågor kring denna pressrelease, kontakta gärna:
Thomas Cuénant, Verkställande Direktör, Strategic Innovation  
+46 70 735 5704, tc@strategicinnovation.se


Strategic Innovation, founded in 2012, has an extensive and indepth experience in Green IT and Enterprise Energy Management and offers smart, cost effective solutions for energy reduction and environmental improvements. The company’s goal is to create a better future. To find out more about how your organization can benefit from Green IT solutions. Please visit: www.strategicinnovation.se