Swedbank

Sänkta energikostnader med nytt energilån

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 09:13 CET

FöreningsSparbanken erbjuder som första bank i Sverige energilån för energibesparande åtgärder i bostaden, som till exempel installation av värmepump, isolering av vind, byte av fönster eller byte av vitvaror till mer energisnåla modeller.

Energilånet är en blancokredit, dvs ingen säkerhet behövs för lånet och kreditbeloppet ska vara minst 50.000 kronor. Räntesatsen är för närvarande 4,00% (per 2006-03-02).

- Intresset för att sänka sina boendekostnader är något som ständigt är aktuellt för villaägarna, särskilt nu med de höga olje- och elpriserna. Därför erbjuder vi energilånet till de kunder som funderar på att investera i en bergvärmepump eller att isolera vinden, säger Björn Elfstrand, chef för Privatmarknad i FöreningsSparbanken.

Enligt ett beslut i Riksdagen kan bostadsägare av småhus från den 1 januari 2006 ansöka om konverteringsstöd för byte från oljeuppvärmning till fjärrvärme, berg-, sjö- eller jordvärmepump eller biobränsle. Stödet ges med 30 procent av kostnaden, dock max 30.000 kronor per småhus.

I en genomsnittsvilla på 150 kvadratmeter går det åt cirka 16 000 kilowattimmar (kWh) per år i uppvärmning. Genom att installera en berg-, sjö- eller jordvärmepump kan behovet av att köpa energi halveras och en energibesparande investering kan höja värdet på bostaden.

FöreningsSparbanken är miljöcertifierad enligt den internationella miljöstandarden ISO 14001 och erbjuder flera olika produkter med inriktning på miljön. Den största och viktigaste miljöpåverkan sker genom kunderna och ett av syftena med energilånet är att minska påverkan på naturen och därmed minskar FSB:s miljöpåverkan.

Läs mer på www.fsb.se

För ytterligare information:
Björn Elfstrand, Chef Privatmarknad FöreningsSparbanken, telefon 08-585 920 02, mobil 070-633 67 27.