Finansdepartementet

Sänkta kostnader för att anställa unga

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 15:58 CET

- Arbetslösheten bland ungdomar är hög i Sverige i förhållande till många andra jämförbara länder. Var tredje ung människa har ingen eller mycket svag anknytning till arbetsmarknaden, vilket bland annat beror på den demografiska utvecklingen. För att sänka trösklarna för unga att komma in på arbetsmarknaden föreslår vi därför en sänkning av arbetsgivaravgifterna.

Det säger finansminister Anders Borg idag med anledning av att regeringen skickar en remiss till Lagrådet med förslag om att arbetsgivaravgifterna, med undantag för ålderspensionsavgiften, halveras för ungdomar som vid årets ingång fyllt 18 men inte 25 år.

Förslaget innebär att arbetsgivaravgifterna sänks från 32,42 till 21,31 procent. För andra halvåret 2007 föreslås dock en något lägre nedsättning till 22,71 procent, för att inte påverka ålderspensionsavgiften. En motsvarande sänkning föreslås även för enskilda företagare i samma ålder som betalar egenavgifter. I deras fall sänks de totala avgifterna från 30,71 till 20,45 procent.

Sänkningen av avgifterna för unga föreslås börja gälla från den 1 juli 2007.

- Förslagen i lagrådsremissen är en av flera åtgärder i regeringens samlade politik för att öka efterfrågan på arbetskraft och få fler människor i arbete, säger Borg.


Kontakt:
Anna Unsgaard
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 30 25
0703-56 30 32
registrator@finance.ministry.se

Peter Ljungqvist
Kansliråd
08-405 14 79
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Lagrådsremiss: Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år (http://www.regeringen.se/sb/d/8683/a/77252)