Sveriges Kommuner och Landsting

Sänkta matavgifter ryms inte inom ramen för maxtaxan

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 17:02 CET

Ett nytt förslag om sänkning av matavgifter har presenterats för vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson. Utredningen anser att sänkningen inte kan rymmas inom ramen för maxtaxan. Därför måste sänkningen delfinansieras med andra tillskott.

Den 10 mars lämnades betänkandet Avgift för matservice inom äldre- och handikappomsorgen (SOU2006:24), till vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson. Utredningens uppdrag var att föreslå hur avgifter för den färdiglagade maten som ges till personer med hemtjänst eller är bosatta i särskilt boende, ska kunna hanteras på ett enklare och mer enhetligt sätt. Ett av utredningens förslag är att kommunerna ska sänka avgiften för matkostnader för de cirka 50 000 personer som inte har pengar över till andra personliga behov.

– Det skulle bli en krånglig och dyr reform, säger Per-Olov Nylander, tf chef för sektionen för vård och socialtjänst, som lämnat ett särskilt yttrande till utredningen.

Förslaget innebär att 500 miljoner kronor skulle behöva tas till detta och i så fall skulle den maxtaxa som kommunerna idag tar ut, behöva höjas från 1 588 kronor per månad till drygt 4 300 kronor.

Utredningens direktiv var att lösa detta inom ramen för maxtaxan. Enligt Socialstyrelsens enkätundersökning 2005, var det bara 12 procent av omsorgstagarna som betalar den högsta avgiften för hemtjänst.

– Det är ett orealistiskt förslag att en så liten grupp omsorgstagare ska stå för detta. Det här förslaget måste därför finansieras på ett annat sätt, säger Per-Olov Nylander.

För mer information: Per-Olov Nylander, tfn: 08-452 77 94.