AFA Försäkring

Sänkta premier 2010

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 09:03 CET

AFA Försäkring betalar tillbaka totalt 2,7 miljarder kronor i premier för de kollektivavtalade försäkringarna till privata näringslivet, kommuner och landsting.

AFA Försäkring kan konstatera väsentligt lägre inflöde av nybeviljande sjukersättningsfall alltsedan halvårsskiftet 2008 vilket är en effekt av de förändringar som infördes i sjukskrivningsprocessen den 1 juli 2008. Detta leder till avvecklingsvinster på redan reserverade åtaganden som kan nyttjas till en sänkning av 2010 års premier för de kollektivavtalade sjukförsäkringarna.

Parterna inom avtalsområde Svenskt Näringsliv – LO har därför kommit överens om att sänka årets premie för sjukförsäkringen AGS och premiebefrielseförsäkringen till 0 kronor vilket medför en kostnadsminskning för företagen med totalt 1,3 miljarder kronor.

Parterna inom avtalsområde Kommuner och Landsting har överenskommit om en sänkning av årets premier med totalt 1,4 miljarder kronor. Sänkningen gäller sjukförsäkringen AGS-KL och avgiftsbefrielseförsäkringen. Premien sänks till 0 kronor för båda försäkringarna. 

Återbetalning
Återbetalning av premier till arbetsgivare kommer att ske genom Fora, som på uppdrag av AFA Försäkring administrerar premiebetalningarna. Detta kommer ske under februari 2011.

Premiesatser 2011
Parterna har även kommit överens om premiesatser för år 2011.

För avtalsområde Svenskt Näringsliv-LO gäller följande premiesatser (2010 års premiesats inom parentes):
Avtalsgruppsjukförsäkringen  AGS 0,38% (0%),
Premiebefrielseförsäkringen 0,12% (0%)
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA 0,01%(0,01%)
Tjänstegrupplivförsäkring TGL 0,30% (0,30%)
Avgångsbidragsförsäkringen AGB 0,01 % (0,01 %), gäller företag som inte omfattas av omställningsförsäkringen.

För avtalsområde Kommuner och Landsting har man bestämt följande premiesatser:
Avtalsgruppsjukförsäkringen  AGS-KL 0,40% (0%)
Avgiftsbefrielseförsäkringen vid sjukdom 0,10 % (0 %)
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA-KL 0,01% (0,01%)

För avtalsområde Svenskt Näringsliv – PTK har man bestämt följande premiesats:.
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA 0,01 % (0,01 %)

Mer information:
Anders Jonsson, chefsaktuarie, AFA Försäkring, tel 08- 6964025, 0708-928 563
Maj-Charlotte Wallin, VD, AFA Försäkring, tel 08-6964202
Rolf Eriksson, pressansvarig, AFA Försäkring, tel 08-6964816, 0708-939577

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se