Finansdepartementet

Sänkta skatter för företagande

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 08:55 CEST

Ett innovativt och dynamiskt näringsliv är av central betydelse för Sverige. För att förstärka drivkrafterna för investeringar och nyanställningar föreslås nu sänkta skatter för företagande.

Förslaget skickas ut i en promemoria från Finansdepartementet i dag och innehåller bland annat följande delar:
- Socialavgifterna (arbetsgivar- och egenavgifter) sänks med 1 procentenhet.
- Bolagsskatten sänks från 28 till 26,3 procent.
- Expansionsfondsskatten för enskilda näringsidkare sänks från 28 till 26,3 procent. Sänkningen utformas så att den gäller redan gjorda avsättningar och är därmed en särskild engångsförstärkning för år 2009.
- De så kallade 3:12-reglerna förbättras. Det maximala löneuttagskravet sänks från 15 till 10 inkomstbasbelopp och schablonbeloppet höjs från 2 till 2,5 inkomstbasbelopp.
- På fastighetsområdet höjs den lönegräns som styr när tjänster ska beskattas avseende mervärdesskatt från 150 000 kronor till 300 000 kronor.
- Gränsen för att dra av kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen höjs från 8 000 kronor till 9 000 kronor.

Lägre bolagsskatt förbättrar bland annat förutsättningarna för att företagen ska vilja investera och redovisa skattemässiga överskott i Sverige. Sänkta socialavgifter minskar kostnadstrycket och företagen får därmed lättare att återinvestera i företaget eller nyanställa. De förändrade 3:12-reglerna ger företag med lågt aktiekapital, till exempel företag i tjänstesektorn, bättre förutsättningar att anställa och investera.

Samtliga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.Kontakt:
Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 12 76
070-356 30 32

Marielle Halvarsson
Departementssekreterare
08-405 10 79-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Promemoria: Förbättrade skatteregler för företagande m.m. (http://www.regeringen.se/sb/d/10128/a/110879)