Finansdepartementet

Sänkta socialavgifter ger fler jobb till unga

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 15:51 CEST

För att stimulera företag att anställa fler unga föreslår regeringen ytterligare sänkta socialavgifter. Förslaget innebär att sänkningen utökas till att gälla alla som är under 26 år, samtidigt som socialavgifterna sänks ytterligare. I dag överlämnades förslaget i en proposition till riksdagen.

- Genom att sänka socialavgifterna ytterligare förstärker regeringen jobbsatsningen för unga så att fler kan få jobb och ungdomsarbetslösheten kan minska, säger finansminister Anders Borg.

Redan i dag har personer som när året börjar har fyllt 18 men inte 25 år nedsatta socialavgifter. Nu föreslås att alla under 26 år ska omfattas av nedsättningen, samtidigt som sänkningen blir ännu större.

Socialavgifterna för unga kommer att bestå av ålderspensionsavgiften samt en fjärdedel av övriga avgifter. Detta innebär att arbetsgivaravgifterna för 2009 blir 15,49 procent och egenavgifterna för 2009 blir 15,07 procent för alla som vid årets början inte har fyllt 26 år. Socialavgifterna för unga kommer därmed att ha sänkts i två steg. I ett första steg sänktes arbetsgivaravgifterna från 32,42 procent till 21,30 procent och i ett andra steg föreslås nu att avgifterna sänks till 15,49 procent. Företagens sammanlagda kostnad för att anställa en ung person blir därmed cirka 12 procent lägre än i normalfallet.

Under 2007 ökade sysselsättningen bland unga med nära 40 000 personer och arbetslösheten minskade med 7 700 personer.

Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.


Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 12 76
070-356 30 32

Linda Haggren
Rättssakkunnig
08-405 13 77-------------------------
Läs mer
-------------------------
Frågor och svar om sänkta socialavgifter för unga (http://www.regeringen.se/sb/d/10436)

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop. 2008/09:7 Kraftfullare nedsättning av socialavgifter för unga (http://www.regeringen.se/sb/d/10169/a/112491)