Sectra AB

Sänkta stråldoser vid mammografi

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 09:31 CET

– Ny svensk utrustning ger tryggare undersökningar

Stråldoserna vid digitala mammografiundersökningar i Sverige har minskat med i genomsnitt tio procent. Det som möjliggjort de sänkta stråldoserna är lanseringen av Sectras digitala mammografiutrustning. Det framgår av en ny rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Genomgående för alla typer av röntgenundersökningar är att stråldosen minskat. En viktig faktor har varit övergången från analog till digital utrustning, speciellt inom mammografin. Sectras digitala mammografiutrustning, Sectra MicroDose, har i genomsnitt halva stråldosen jämfört med utrustning från andra tillverkare av digital mammografiutrustning, vilket bekräftas i rapporten.

Strålsäkerhetsmyndigheten slår fast att ”En betydande del av dosminskningen får uppenbarligen tillskrivas introduktionen av Sectra-utrustningarna, 2006 fanns endast två utrustningar mot 26 stycken 2008”.

Sectra MicroDose används bland annat vid Capio S:t Görans Sjukhus i Stockholm.

– En kvinna som regelbundet genomgår mammografiundersökningar utsätts för strålning vid varje undersökning därför bör lägsta möjliga stråldos vara vägledande för valet av utrustning, säger Karin Leifland, överläkare och verksamhetschef vid Unilabs mammografi Capio S:t Görans Sjukhus i Stockholm.

Bröstvävnad är känslig för strålning och en kvinna genomgår flera mammografi-undersökningar under sin levnad. Risken att utveckla cancer ökar med mängden sammantagen strålning man utsätts för under sitt liv. Eftersom de allra flesta kvinnor som undersöks inte har cancer, är det därför extra viktigt att använda lägsta möjliga stråldos. I rapporten framgår att cirka 45 procent av alla mammografisystem i Sverige fortfarande är analoga eller semidigitala. Strålsäkerhetsmyndigheten menar att allt fler analoga system inom en snar framtid kommer att ersättas av digitala, något som ytterligare skulle sänka den genomsnittliga stråldosen.

Fakta om Strålsäkerhetsmyndighetens rapport:
Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat sammanlagt 1 350 röntgenundersökningar gjorda i Sverige under perioden 2006 till 2008. Undersökningen är en uppföljning av tidigare kartläggning från 2006. Undersökningarna gäller bland annat röntgen av lungor, bäcken samt mammografiundersökningar. Rapporten finns tillgänglig på: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Publikationer/Rapport/Stralskydd/2010/201014/

Mammografi:
Landstingen/regionerna erbjuder alla kvinnor mellan 50 och 69 år mammografi-undersökning. I en del landsting/regioner blir man erbjuden mammografi redan från 40 års ålder och/eller upp till 74 år. Kvinnorna kallas till mammografi med 18–24 månaders mellanrum.

För ytterligare information kontakta:
Karin Leifland, överläkare och verksamhetschef Unilabs mammografi Capio S:t Görans Sjukhus i Stockholm, 0705-28 85 85
Torbjörn Kronander, VD Sectra Imtec AB, 0705 23 52 27
Jan-Olof Brüer, koncernchef Sectra AB, 013 - 23 52 09

Om Sectras medicinska system 
Sectra utvecklar och säljer IT-system och produkter för röntgen-, mammografi- och ortopedkliniker. Över 1100 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift och mer än 52 miljoner röntgenundersökningar diagnostiseras i Sectras system varje år. Detta gör Sectra till ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder. I Skandinavien har Sectra en marknadsandel på mer än 50 procent av alla filmfria installationer. Förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern.

Sectrakoncernens verksamhet
Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom de expansiva nischerna medicinska system och avlyssningssäkra kommunika­tionssystem. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2009/2010 till 848 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se.