Rikspolisstyrelsen

Sänkta straff för hot mot vittnen

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 15:23 CET

Göta hovrätt halverade straffen för de tre män som dömts för övergrepp i rättssak av Växjö tingsrätt efter hot mot vittnen i mordrättegången om Dalbomordet. Hovrätten dömde de tre männen till fängelse mellan 6 månader och ett år.
Hovrätten avkunnade under fredagen dom mot de tre män som överklagat sina domar från Växjö tingsrätt. I Tingsrätten dömdes fyra män till fängelse mellan 4 månader och 2 år efter hot mot vittnen i rättegången om mordet på Dalbo. En av männen som dömdes till fyra månaders fängelse överklagade inte sin dom.

Göta hovrätt dömer huvudmannen/ initativtagaren till vittneshoten till ett års fängelse för övergrepp i rättssak. Denna mannen är en äldre bror till 15-åringen som frikändes för dråpet på Dalbo i september 2005.

De två andra männen som överklagat sina domar dömdes vardera till 6 månaders fängelse för övergrepp i rättssak.

En av männen hade av Växjö tingsrätt dömts till utvisning men hovrätten upphäver detta beslut.

Robert Loeffel

Informationschef